MITSUBISHI ELECTRIC endringer til det bedre
Norway

Produkter som er bedre egnet for spesifikke bruksområder

Oppgradering av elektrisk utstyr ved bruk av produkter laget for spesifikke bruksområder. Hvis det anses som riktig når standarden MCCB/ELCB ikke velges for et spesielt område av driftstilstanden, må man bruke en spesialbryter.

Skillebrytere DSN

Gjennom å lage en skillebryter (DSN) ved å sløyfe utløserenheten for overlast i en MCCB, kan den brukes som en koblingsenhet med høy driftskapasitet.