MITSUBISHI ELECTRIC endringer til det bedre
Norway

Mitsubishis luftfylte effektbrytere utgjør en viktig del i ditt elektriske beskyttelsessystem ved en enhets innmatningspunkt

Disse luftfylte effektbryterne er svært pålitelige. Det er mulig å bygge omfattende systemer med hjelp av selektiv systemkoordinering (pga. av en utøkning av den nominelle evnen til å håndtere korte strømtransienter) og en stor mengde tillbehør som elektroniske beskyttelsesreléer og grensesnittsenheter for nettverkskommunikasion.

Luftfylte effektbrytere (ACB) AE-SW

Denne typen bryter brukes som hovedstrømbryter i strømforsyningen til blant annet bygninger, fabrikker, skip osv. fordi de oppfyller de forskjellige behovene.