MITSUBISHI ELECTRIC endringer til det bedre
Norway
Gir uovertruffen ytelse og baner vei for en fremtid med laserproduksjon Vi konstruerer og produserer alle kritiske komponenter i våre lasersystemer, fra skjæremaskin til resonator og styringsenhet. Vårt store utvalg av 2D- og 3D-laserbearbeidingsmaskiner byr på det ypperste innen hastighet, nøyaktighet og fleksibilitet.
2D laserprosesseringsmaskiner som gir nye muligheter for laserskjæring.
Fullt integrert system for skjæring, sortering og lagring av metallplater.