Personvernerklæring

1 Retningslinjer for personvern

1.1 Mitsubishi Electric Europe B.V. og andre medlemmer av denne gruppen (MEU, vi/oss/vår) er opptatte av å beskytte våre kunders personvern og brukerne (du/deg/din) som besøker nettstedene våre (nettsteder/nettstedene). Disse retningslinjene for personvern (retningslinjene) beskriver hvordan vi samler inn og deler personopplysninger på nettstedene våre, og har som hensikt å informere deg om hvordan nettstedene samler inn personopplysninger, hva opplysningene blir brukt til og hvordan vi deler personopplysninger du velger å gi oss.

1.2 Hvis du er en eksisterende kunde, vil du kunne finne mer informasjon om hvordan vi bruker personopplysningene dine i kundekontrakten. Du kan også bli gjort oppmerksom på andre bruksområder vi ønsker å bruke personopplysningene dine til når vi samler data om deg, og du kan da velge å reservere deg mot visse typer bruk.

1.3 Nettstedene våre kan inneholde lenker til nettsteder fra en tredjepart. Merk at hvis du følger en lenke til et av disse nettstedene fra en tredjepart, vil de ha egne personvernregler, og vi tar ikke ansvar eller rettsansvar for deres regelverk eller deres behandling av dine personopplysninger. Se over nettstedets personvernregler før du oppgir personopplysningene dine til nettsteder fra en tredjepart.

1.4 Disse retningslinjene har som hensikt å forklare personvernreglene våre og dekker følgende områder:

(a) Opplysninger vi kan samle inn om deg

(b) Hva vi gjør med personopplysningene dine

(c) Hvordan vi beskytter personopplysningene dine

(d) Kontaktinformasjon, dine rettigheter rundt å forhindre markedsføring og oppdatering av personopplysningene dine

(e) Retningslinjer for bruk av informasjonskapsler

(f) Endringer i retningslinjene våre om personvern og informasjonskapsler

2 Opplysninger vi kan samle inn om deg

2.1 Vi samler inn og behandler alle eller noen av følgende opplysninger om deg:

(a) Informasjon du gir oss

Personopplysninger du gir oss, blant annet via kontaktskjemaet på nettstedene våre, inkludert navn, e-postadresse og annen kontaktinformasjon;

(b) Korrespondanser

Hvis du kontakter oss, vil vi vanligvis ta vare på den korrespondansen;

(c) Opplysninger i undersøkelser

Vi vil kanskje be deg om å fylle ut undersøkelser til analyseformål. I slike tilfeller samler vi inn informasjonen du ga i undersøkelsen du fylte ut;

(d) Bruk av nettsteder og kommunikasjon

Detaljer om dine besøk til nettstedene og informasjon samlet via informasjonskapsler og annen sporingsteknologi, inkludert, men ikke begrenset til, IP-adressen din, domenenavnet, nettleserversjon, operativsystem, trafikkdata, posisjonsdata, blogger og annen kommunikasjonsdata, samt ressursene du laster inn.

3 Hva vi gjør med personopplysningene dine

3.1 I denne delen utreder vi med hvilken hensikt vi bruker personopplysninger vi samler via nettstedene våre, og i samsvar med europeisk lovgivning identifiserer vi det rettslige grunnlaget som lar oss behandle den informasjonen.

3.2 De godkjente behandlingsformålene er fastsatt av EU-lovgivningen om databeskyttelse, som fastslår at selskaper kun kan behandle personopplysninger når spesifikke «lovlige omstendigheter» nedlagt i lovteksten er oppfylt (se beskrivelsen av disse omstendighetene her)

3.3 Merk at i tillegg til informasjonen vi identifiserer nedenfor, vil vi også kunne dele personopplysninger med hensikten vi forklarer her til tjenesteytere, leverandører, agenter, rådgivere (f.eks. juridisk, økonomisk, bedrifts- eller annen type rådgiver) og MEUs datterselskaper som handler på våre vegne, samt andre medlemmer av Mitsubishi Electric-gruppen.

(a) For å effektivt kommunisere med deg og drive virksomheten vår

For å drive virksomheten vår, inkludert å besvare forespørsler, kommunisere med deg på andre måter eller utføre pliktene som følger av eventuelle avtaler mellom deg og oss.

Behandlingsgrunnlag:
fullførelse av kontrakt, legitim interesse (for å gjøre det mulig for oss å utføre pliktene våre og yte tjenestene våre).

(b) For å gi deg markedsføringsmateriale

For å gi deg oppdateringer og tilbud, hvis du har valgt å motta dem. Vi vil også kanskje bruke informasjonen din til markedsføring av våre og utvalgte samarbeidspartneres produkter og tjenester via post, e-post, SMS, telefon og faks. Der det er påkrevd av lovgivningen, ber vi deg om tillatelse til å bruke opplysningene dine til denne type markedsføring idet vi samler dem inn. Vi gir deg muligheten til å melde deg av videre elektronisk markedsføringskommunikasjon, og du kan alltids melde deg av ved å kontakte oss via skjemaet «GDPR kontakt oss» nedenfor.

Behandlingsgrunnlag:

samtykke, legitim interesse (for å holde deg oppdatert på nyheter om våre produkter og tjenester).

(c) Til forskning og utvikling

For å analysere personopplysningene dine for å få en bedre forståelse av dine og våre andre klienters behov rundt tjenester og markedsføring, slik at vi får et mer helhetlig bilde av selskapet vårt og for å utvikle produktene og tjenestene våre.

Behandlingsgrunnlag:

legitim interesse (for å kunne forbedre tjenestene våre).

(d) For å overvåke enkelte aktiviteter

For å overvåke forespørsler og transaksjoner med hensikt å sikre kvaliteten på tjenestene og at prosedyrene er i samsvar med loven samt identifisere svindelforsøk.

Behandlingsgrunnlag:

juridiske forpliktelser, rettskrav, legitim interesse (for å sikre kvaliteten på tjenestene våre og at de er i samsvar med loven.)

(e) For å informere deg om endringer

For å informere deg om endringer på våre produkter og tjenester.

Behandlingsgrunnlag:

legitim interesse (for å informere deg om endringer på tjenestene våre).

(f) For å holde innholdet på nettstedene relevant

For å sørge for at innholdet på nettstedene våre presenteres for deg og enheten din på en mest mulig effektiv måte. Dette kan innebære deling av dine data med våre samarbeidspartnere, leverandører og/eller tjenesteytere.

Behandlingsgrunnlag:
legitim interesse (slik at vi kan tilby deg innholdet og tjenestene på nettstedene våre).

(g) For å omorganisere eller forandre på selskapet vårt

I tilfelle vi: (i) er i gang med forhandlinger om salg av virksomheten vårt, eller en del av den, til en tredjepart; (ii) selges til en tredjepart eller (iii) er i ferd med en omorganisering, vil vi kanskje måtte overføre noen av eller alle dine personopplysninger til den relevante tredjeparten (eller dens rådgivere) som en del av selskapsgjennomgangen, med hensikten å analysere foreslåtte salg eller omorganiseringer. Vi vil kanskje også måtte overføre dine personopplysninger til den omorganiserte enheten eller tredjeparten etter salget eller omorganiseringen, slik at de kan brukes med de samme hensiktene identifisert i disse retningslinjene.

Behandlingsgrunnlag:

legitim interesse (slik at vi kan forandre på virksomheten vår)

(h) I sammenheng med juridiske og forskriftmessige forpliktelser

Vi vil kunne behandle dine personopplysninger for å være i samsvar med forskriftskravene eller kommunisere med kontrollmyndighetene etter behov. Dette kan inkludere deling av dine personopplysninger med tredjeparter, domstolene og/eller kontrollmyndighetene eller politimyndighetene tilknyttet forespørsler, saksanlegg eller utredninger som utføres av slike myndigheter uansett hvor i verden det fremtvinges. Vi videresender slike forespørsler til deg eller varsler deg før vi besvarer dem, med mindre vi ikke har tillatelse til det eller det hindrer for å oppklare eller forebygge kriminalitet.

Behandlingsgrunnlag:

juridiske forpliktelser, rettskrav, legitim interesse (for å samarbeide med politimyndigheter og kontrollmyndigheter).

4 Overføring og lagring av samt sikkerheten til personopplysningene dine

Internettsikkerhet

4.1 Ingen dataoverføringer som skjer over Internett eller på nettsteder kan garanteres å overføres helt trygt. Imidlertid har vi alle rimelige fysiske, elektroniske og prosedyremessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine i tråd med kravene oppgitt i personopplysningsloven.

4.2 Alle opplysninger du gir oss lagres på sikre servere hos oss eller våre underleverandører og innhentes og brukes i tråd med våre retningslinjer og sikkerhetsstandarder. Der vi har gitt deg (eller du har valgt) et passord som gir deg tilgang til visse områder på våre nettsteder, er du ansvarlig for å holde passordet hemmelig og følge eventuelle andre sikkerhetsprosedyrer vi gir beskjed om. Vi ber deg om å ikke dele passord med andre.

Eksportere utenfor EØS

4.3 Dine personopplysninger kan innhentes av ansatte eller leverandører i/overføres til/lagres i andre land enn det du befinner deg i, hvis personopplysningslover kan være av en lavere standard enn dem i landet ditt. I alle tilfeller beskytter vi personopplysninger som beskrevet i disse retningslinjene.

4.4 Hvis vi overfører personopplysninger fra innad i EØS (Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet) til utenfor EØS, vil vi kanskje måtte iverksette ytterligere sikkerhetstiltak for å beskytte den relevante informasjonen. Enkelte land utenfor EØS er godkjente av EU-kommisjonen som likeverdige med EØS' sikkerhetsnivå for personopplysningslover, og derfor behøves det ikke ytterligere sikkerhetstiltak for å eksportere personopplysninger til disse områdene. I land som ikke har denne typen godkjenning (se hele listen her http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm), påviser vi rettslige grunnlag som støtter overføringen – som f.eks. kontraktsbestemmelser godkjent av EU-kommisjonen eller andre rettslige grunnlag tillatt av relevante lovbestemte krav.

4.5 Kontakt oss via skjemaet «GDPR kontakt oss» nedenfor for å se en kopi av de spesifikke sikkerhetstiltakene som iverksettes ved eksport av personopplysningene dine.

Oppbevaringstid

4.6 Lagringsperioden for personopplysninger er basert på lovbestemte krav og hva som er nødvendig for selskapets drift. Vi beholder personopplysninger så lenge som er nødvendig for behandlingsformålet de ble innsamlet til, og eventuelle andre lovlige og relaterte formål. For eksempel kan vi beholde visse transaksjonsdetaljer og korrespondanser inntil erstatningskrav for transaksjonen har utløpt, eller for å være i samsvar med forskriftskravene som regulerer oppbevaring av slike data. Når vi ikke lenger trenger personopplysningene, vil vi enten anonymisere dataene – uten mulighet for å reversere prosessen – og vil kanskje beholde og bruke den anonymiserte informasjonen, eller slette dataene på en sikker måte.

5 Dine rettigheter og vårt kontaktskjema

Markedsføring

5.1 Du har rett til å be oss om å ikke behandle personopplysningene dine til markedsføringsformål. Av og til informerer vi deg om at vi skal bruke informasjonen din til visse typer markedsføringsaktiviteter eller dele informasjonen din med enkelte kategorier av tredjeparter med samme hensikt. Du kan velge bort denne typen bruk av informasjonen din ved å ikke huke av de relevante boksene i skjemaene vi bruker til å samle inn personopplysningene dine. Du kan også reservere deg mot dette ved å kontakte oss når som helst via skjemaet «GDPR kontakt oss» nedenfor.

Oppdatering av informasjon

5.2 Innen rimelighetens grenser vil vi forsøke å holde personopplysningene dine oppdaterte. For å hjelpe oss med dette bør du melde fra til oss om eventuelle endringer i personopplysningene du har gitt oss ved å kontakte oss via skjemaet «GDPR kontakt oss» nedenfor.

Dine rettigheter

5.3 Hvis du har spørsmål til hvordan vi bruker personopplysningene dine, kan du kontakte oss via skjemaet «GDPR kontakt oss» nedenfor. Under visse omstendigheter har du rett til å kreve at vi:

(a) gir deg flere detaljer om behandlingsformålet vi har med informasjonen din;

(b) gir deg en kopi av informasjonen du har gitt oss;

(c) oppdaterer eventuelle feil i personopplysningene vi har om deg (se paragraf 5.2);

(d) sletter personopplysninger vi ikke lenger har rettslig grunnlag til å bruke;

(e) slutter med en type databehandling ved at du trekker tilbake samtykket – i tilfeller hvor databehandling skjer på grunnlag av samtykke (se paragraf 5.1 om markedsføring);

(f) protesterer mot behandling av data basert på legitim interesse – med mindre behandlingsgrunnlaget vårt veier tyngre enn risikoen for dine rettigheter rundt databeskyttelse, og

(g) begrenser hvordan vi bruker informasjonen din under utredningen av en klage.

5.4 Det er visse forbehold for i hvilke tilfeller du kan utøve disse rettighetene – disse er av allment hensyn (f.eks. for å oppklare eller forebygge kriminalitet) eller i vår interesse (f.eks. for å beholde juridisk særrett). Hvis du utøver en av disse rettighetene, kontrollerer vi berettigelsen din og svarer som oftest innen en måned.

5.5 Hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi bruker dine personopplysninger eller vår reaksjon på din utøvelse av disse rettighetene, har du rett til å klage til kontrollmyndighetene.

Kontakt oss

5.6 Avhengig av hvor du befinner deg, vil kontrollmyndighetene for vår behandling av dine personopplysninger under disse retningslinjene variere. Se her for å se listen over hvilke etater som er den relevante myndigheten i ulike land.

5.7 Hvis du har spørsmål til disse retningslinjene, kan du kontakte oss via skjemaet «GDPR kontakt oss» nedenfor.

6 Retningslinjer for bruk av informasjonskapsler

6.1 Vi bruker informasjonskapsler på nettstedene våre. For å lese mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler kan du lese våre Retningslinjer for bruk av informasjonskapsler..

7 Endringer i retningslinjene våre om personvern og informasjonskapsler

7.1 Vi kan endre innholdet på nettstedene våre og måten vi bruker informasjonskapsler på, derfor vil også våre retningslinjer om personvern og informasjonskapsler måtte redigeres en gang i blant. Hvis vi endrer på disse retningslinjene eller retningslinjene om bruk av informasjonskapsler, oppdaterer vi datoen de sist ble endret på nedenfor. Hvis endringene er betydelige, vil vi markere dette tydelig på nettstedene våre.

7.2 Disse retningslinjene for personvern ble sist oppdatert 26.03.2018.

Tilføyelser

Bruk av personopplysninger under EU-lovgivningen om databeskyttelse må berettiges av spesifikke «lovlige omstendigheter», og vi er forpliktet til å begrunne behandlingsformålene for hver type bruk beskrevet i disse retningslinjene. Vi angir den rettslige begrunnelsen for hver type bruk av personopplysningene dine ved siden av formålsangivelsen i avsnittet «Hva vi gjør med personopplysningene dine» i disse retningslinjene.

Disse punktene utgjør hovedsakelig det rettslige grunnlaget som tilsier at vi kan behandle personopplysningene dine:

Samtykke: der du har gitt samtykke til at vi bruker informasjonen din (i slike tilfeller vil du ha blitt gitt et skjema for samtykke for det tilfellet), og kan alltids trekke tilbake samtykket ved å kontakte oss via skjemaet «GDPR kontakt oss» nedenfor.
Kontraktfunksjon: der informasjonen din er nødvendig for å inngå en kontrakt med deg eller for oss å utføre kontrakttjenestene.
Juridiske forpliktelser: der vi må bruke informasjonen din for å oppfylle våre juridiske forpliktelser.
Legitim interesse: der vi bruker informasjonen din for å oppnå en legitim interesse, og behandlingsgrunnlaget vårt veier tyngre enn risikoen for dine rettigheter rundt databeskyttelse.
Rettskrav: der informasjonen din behøves for at vi skal kunne forsvare, anklage eller fremsette krav om noe fra deg, oss eller en tredjepart.