Roboter

Mitsubishi roboter er nå kompatible med flere FA-produkter og støtter diverse intelligente applikasjoner innen høyteknologiske områder.