MITSUBISHI ELECTRIC endringer til det bedre
Norway
Mitsubishi Electric industriPC MELIPC tilfører nye verdier til Edge-databehandling, IT-systemkoordinering og enhetsstyring med sine robuste funksjoner og fleksibilitet ved bruk av generelle applikasjoner.
Programvareprodukter som er egnet for Edgecross Platform, en plattform i databehandling som muliggjør FA/IT samarbeid.