MITSUBISHI ELECTRIC endringer til det bedre
Norway

IndustriPC åpner for nye produksjonsmuligheter

IndustriPC er utviklet for å maksimere meget pålitelig enhetsstyringsteknologi innsamlet gjennom utvikling av MELSEC-serien med programmerbare styringer. Mitsubishi Electric industriPC MELIPC tilfører nye verdier til Edge-databehandling, IT-systemkoordinering og enhetsstyring med sine robuste funksjoner og fleksibilitet ved bruk av generelle applikasjoner.
Én modul realiserer produksjonsdatabehandling og sanntidsstyring av enheter
Høyoppløsnings LCD-monitor levert som standard, visualiserer produksjonsanlegget
Fleksibel systemekspansjon realiserer IoT egnet for produksjonsanlegget
I samordning med det eksisterende systemet realiseres IoT-baserte produksjonsanlegg til en lavere kostnad