MITSUBISHI ELECTRIC endringer til det bedre
Norway

Hva er den beste måten å implementere digitalisering på?

For å lykkes med digitaliseringen må du starte med å svare på fire spørsmål fra et forretningsmessig og teknisk perspektiv: Hvilke forretningskritiske utfordringer finnes i produksjonen mht. å øke lønnsomheten? Hvilken informasjon kreves for å møte utfordringene? Hvordan kan du effektivt få tilgang til nødvendig prosessinformasjon? Og hvordan kan disse dataene konverteres til et beslutningsgrunnlag og mates tilbake til produksjon?

Når du har svarene på disse spørsmålene, er neste skritt å finne området der digitalisering i utgangspunktet kan ha størst innvirkning. Det finnes mange forbedringsmuligheter, derfor er det viktig å starte med å identifisere din viktigste utfordring. Er det datasikkerhet, energi, forebyggende vedlikehold eller OEE? Eller noe annet?

Effektivisering er en kombinasjon av flere ulike utfordringer. Derfor er nøkkelen til vellykket digitalisering å ha en klar visjon. En god strategi er å først fokusere på de mest åpenbare fordelene og deretter utvide prosjektet steg for steg.

Derfor er det smart å bygge videre på en modulær digital plattform som er både fleksibel og skalerbar, slik at man raskt kan generere verdi og deretter skalere opp over tid.

Begynn å måle på en maskin

Som et første skritt anbefaler vi å starte med en maskin / den delen der du tror du har størst potensial for å identifisere innsats for å effektivisere produksjonen. Ved å koble til enkelte inngangssignaler, og laste inn ferdige applikasjoner for HMI og PLS via SD-kort, kan du umiddelbart følge opp og handle. Det kan for eksempel være på maskinstatus, produksjonsresultater, årsaker til nedetid eller OEE. Dette kan gjøres per dag, time, skift eller ordre, både i sanntid og historisk via innebygd logging. Løsningen konfigureres helt og holdent via det intuitive grensesnittet i operatør grensesnittet. Samme grensesnitt brukes også for at operatøren under drift skal kunne spesifisere årsakene til stopp, noe som danner grunnlag for samlet oppfølging.

Analyser data fra flere maskiner

Steget med å legge til flere maskiner og få sammenstilt produksjonsoppfølging for en hel produksjonsenhet er like enkelt som den første frittstående installasjonen. Den sentrale datainnsamlingen er basert på en standardisert datastruktur der hver maskin har en unik samling data som behandles, filtreres, analyseres og kompletteres med informasjon som er nødvendig for produksjonen. Nødvendige koblinger til databaser og forretningssystemer er også en del av denne delen av løsningen.

Presenter beslutningsunderlag i sanntid

Effektiv produksjon er basert på at rett person får rett beslutningsunderlag til rett tid. Med vår løsning får du grunnleggende maler for visning av sammensatte produksjonsdata. Det gir raskt en oversikt over hvordan hele virksomheten presterer både i sanntid og historisk. Disse presentasjonsvisningene kan selvfølgelig endres avhengig av hvilke data som skal presenteres, hvem mottakeren er og hvilken plattform informasjonen skal presenteres på.

Enkel datatilgang fra både nytt og eksisterende produksjonsutstyr

For å få det riktige beslutningsgrunnlaget kreves det effektiv utveksling av data. Effektiv innebærer i dette tilfellet en sikker datautveksling som foregår ofte nok til å få de relevante dataene ut, og at mottakeren får dataene konvertert til beslutningsgrunnlag til rett tid. Vår løsning er basert på høykvalitets standardprodukter for industriell automasjon.

Både kompakte og modulære styresystem kan brukes som digitale aksesspunkter for datainnsamling. Det betyr at både maskinstyring og datainnsamling kan utføres av ett og samme system. Med vår løsning kan du også få tilgang til data fra eksisterende systemer ved hjelp av markedets vanligste protokoller og feltbusser.

Dataene som samles inn formateres og klargjøres slik at hver enkelt maskin enkelt kan kobles sammen med flere maskiner og skaleres opp til samlet informasjon for en linje, anlegg og produksjonsenhet. Med denne tilnærmingen blir det enkelt å få tilgang til data fra både nytt og eksisterende produksjonsutstyr.

Eksisterende automatisering

I en eksisterende maskinstyring kan en omfattende løsning oppnås uten å påvirke funksjonen til det eksisterende kontrollsystemet. Den enkleste måten er å bruke noen få digitale innganger til et aksesspunkt for å få informasjon om maskinstatusen som evalueres. Selvfølgelig kan kommunikasjon via feltbusser også brukes til å overvåke maskinens status, for eksempel stopp, kvalitet og utnyttelsesgrad.

Ny automatisering

I en ny maskin, der ny automatisering skal installeres, har man større fleksibilitet. Våre produkter for industriell automasjon, som HMI, PLS, servo, frekvensomformere og roboter, gir driftsinformasjon i en integrert løsning som automatisk øker verdien og gir større innsikt i hvordan en maskin yter.

En fleksibel, skalerbar plattform for i dag og i morgen

Valget av plattform for å fullt ut høste fordelene av digitalisering må vurderes nøye. Spørsmål du bør stille deg selv er:

  • Hvilke overordnede mål finnes?
  • Hvilke anlegg skal integreres?
  • Hvem skal ha informasjon?
  • Hvordan skal dataene formateres?

Du må også tenke på hvilke systemer som skal kobles sammen for datautveksling, hvilke analyser som må gjøres, og hvordan du sikrer datasikkerhet. Listen kan gjøres enda lenger, men det viktigste er at systemet du velger ikke blir en blindvei. Vårt svar på disse utfordringene er ICONICS Suite.

Både lokalt og i skyen

ICONICS er en moderne digitaliseringsplattform som er modulært oppbygd, noe som betyr at den er fullt skalerbar. Den kan kjøres lokalt, i skyen eller som en hybridløsning. Kjernen i ICONICS Suite er designet for å analysere store mengder historiske og sanntidsdata.

Med vår plattform kan du enkelt koble deg til markedets vanligste databaser og dermed utveksle informasjon med ulike former for forretningssystemer. Data kan også hentes ut fra filer og fra webapplikasjoner via webtjenester. Den kan være sky basert for ytterligere å sikre datainnsamling og systemovervåking. I tillegg kan man overvåke og kontrollere via nettlesere og mobilapplikasjoner fra hvor som helst.

Rett mottaker til rett tid

I dagens svært optimaliserte og tidspressede produksjon er det av største betydning at informasjonen når riktig mottaker til rett tid. Med vår løsning kan du distribuere informasjon i sanntid til webklienter, men også til native apper i mobile enheter som mobiltelefoner og smartklokker. Med ICONICS Suite kan du også lage tradisjonelle rapporter i papirform, for å dokumentere og sikre sporbarhet.

Innsikt i sanntid

ICONICS leverer sanntidsvisualisering, mobilitet, analyse og tilkobling for å gi en kontekstualisert visning for produksjon, industriell automasjon og for kunder innen smarte bygg.

Plattformen støtter alle industrielle standardprotokoller, noe som gjør det svært enkelt å integrere alle typer enheter, utstyr og systemer. Du kan visualisere resultatene tydelig på hvilken som helst enhet ettersom plattformen tilpasser seg nettlesere, smarttelefoner og ulike typer bærbare enheter.

Man kan raskt finne årsaken til en tilstand fordi informasjonen alltid er i riktig kontekst. ICONICS’ asset-baserte navigering og trestrukturhierarki med digitale tvillinger gjør det enkelt å gjøre sammenligninger og få situasjonsstilpasset innsikt. Plattformen har også gode verktøy for bruk av data, som lar deg sømløst forbedre bedriftens operasjonelle produktivitet og kvalitet med interaktiv analyse. Bransjeapplikasjoner inkluderer OEE*2, SPC*3, energi og feildeteksjon for å kunne gi innsikt fra ”edge to cloud”.

Lynrask datainnsamling

ICONICS har høyhastighets innsamling av kritiske data gjennom en "historiker" som kan logge data med en hastighet på over 100 000 tags per sekund og kan jobbe med datakilder i hele bedriften. Historikeren støtter teknologien for lagring og videresending og gjør det mulig å hente og slå sammen data fra alle åpne databaser.

Kraftfull analyse gir ny innsikt

Plattformens analyseprogram konverterer store mengder sanntidsdata (for eksempel data fra produksjons- eller anleggsoperasjoner) til informasjon som man umiddelbart kan agere på. Analysene kan brukes til å løse vanlige utfordringer knyttet til Business Intelligence (BI). For eksempel kan både ekspertsystemer og maskinlæring baseres på Big Data. Det gir visualiserings- og rapporteringsløsninger for energioptimalisering, feilsøking og diagnose. Men også prediktivt vedlikehold, SPC-kvalitetskontroll og utstyrseffektivitet. ICONICS tilbyr en pakke med analyseløsninger som utnytter disse teknologiene og gir umiddelbare fordeler for enhver applikasjon.

Driftssikker, robust løsning

Plattformen er utformet for sømløs håndtering av intern kommunikasjon for redundans, belastningsfordeling og skalerbarhet i hele bedriften. Dette gjør den også egnet for store, distribuerte eller driftskritiske applikasjoner. Den er fullt redundant – ikke bare på overordnet nivå, men også på modulnivå (f.eks. på datatilkoblings-, historikk-, alarm- og klientnivå).

For vellykket digitalisering, er det behov for koblinger mellom ulike typer digital informasjon. Plattformen vår tilbyr den nyeste teknologien innen databrobygging og arbeidsflyt. Dette gjør at du enkelt kan koble sammen informasjon fra automatisering, IoT og IT-systemer. Du kan utveksle informasjon med ulike systemer gjennom databaseforbindelser, filhåndtering og via skytjenester. I tillegg kan data hentes fra filer eller fra webapplikasjoner via webtjenester. Takket være det grafiske grensesnittet kan du raskt gjennomføre oppgaver med innsamling, organisering og overføring av data uten å måtte vite det minste om programmering.

Ingen programmering nødvendig

Vår digitaliseringsplattform har en fullt konfigurerbar arbeidsflytmotor. Den kan integreres med alle vanlige databaser, for eksempel Microsoft SQL Server og Oracle, og kan også kobles med nesten hvilken som helst produksjons- eller forretningsdatatjeneste. Du får en klar og tydelig oversikt med et sentralisert pek- og klikk arbeidsområde. Du kan konfigurere datakilder og utvikle arbeidsflyten. Du kan konfigurere import av XML-, CSV- eller XLSX-definerte kilder uten å skrive kode. Dette er arbeidssparende både på kort og lang sikt, da man slipper koding og ikke minst vedlikeholdet av denne koden.

Koble alt til samme system

Sentralt i digitaliseringsplattformen kobles dataene inn et eiendelsregister, eller en «digital tvilling» om du vil. Vi kaller de ulike delene i denne «assets». Her skjer datanormaliseringen ved at det kobles til data på de ulike nivåene i denne strukturen. Det er mulig å koble til alle tenkelige datakilder vha. standarder som OPC UA, BACnet, REST API-er, MQTT, AMQP, SparkPlug B, SNMP, EtherNet/IP, Modbus og relasjonsdatabaser via OLE DB og ODBC. Dataene kan filtreres, beregnes og kombineres for å skape et verdifullt datasett som gjerne kan deles med andre systemer.

Automatiser triggere for ulike forhold

En arbeidsflyt kjøres basert på forhold i en enhet, ressurs eller prosess. Det kan for eksempel være:

  • En OPC UA-alarm som signalerer unormalt nivå i en lagringstank
  • En digital tilstand for en IoT-enhet
  • Spesifikke tider på døgnet
  • Værforhold
  • Planlagt tilgjengelighet av ressurser

Arbeidsflytene representeres visuelt og kan variere fra et enkelt "IF/THEN"-scenario til en mer kompleks syklus av betingede beslutninger. Å behandle et datasett fra en JSON-kilde og skrive en verdi til et OPC UA-mål kan være så enkelt som å plassere to aktiviteter i arbeidsflyten.

Gör data synlig och få kontroll var du än är

En viktig fordel med digitalisering er at den sikrer at rett informasjon når fram til rett person til rett tid. Dette krever igjen at informasjonen er lett å få oversikt over og tilgjengelig uansett hvor du er. Med vår plattform er det mulig å få tilgang til og interagere med relevante data i sanntid via en rekke forskjellige typer klienter – alt fra nettlesere og apper til smartklokker og stasjonære informasjonskiosker. I tillegg kan du bruke e-post, SMS, tekst-til-tale og taleanrop for å informere eller varsle brukere som abonnerer på et program.

Fungerer på alle enheter og skjermer

For at data skal være meningsfulle og nyttige, må de også være visuelle, intuitive og oversiktlige, uansett hvilken enhet de vises på. Vår digitale plattforms grafiske grensesnitt har derfor et responsivt design, som gir en best mulig visning uavhengig av enheter og formfaktorer. Størrelsen på grafene og oppsettet justeres basert på enhetens størrelsesforhold og skjermoppløsning. Dette gjør at innholdet automatisk kan tilpasses ulike plattformer – alt fra stasjonære datamaskiner og nettlesere til mobile enheter og store TV-skjermer.

Bedre og raskere beslutninger med visualisering

Ved hjelp av konfigurerbare og selvinstruerende KPI-dashbord kan medarbeidere raskt og enkelt få oversikt over og forstå driftsbildet i sanntid. Du kan enkelt designe dashbord på den måten som passer deg best. Du kan dra og slippe data, konfigurere «widgets» og dele opp skjermflaten slik du vil. Forhåndskonfigurerte målere, prosesspunkter, trender, alarmer og rutenett er tilgjengelig for rask konfigurasjon og datavisualisering.

ICONICS gir også en forbedret oversikt over alle maskiner og prosesser på fabrikken, slik at du kan ta vel informerte beslutninger om produksjonen. Produksjonen visualiseres med grafer, trender og andre beregninger som oppdateres i sanntid og gir en omfattende og oppdatert oversikt. En innebygd kvalitetsrapportering gjør at medarbeidere raskt kan lese SPC-data for kvalitet og andre produksjonsparametere som påvirker produktkvaliteten.

Innebygd kobling til GIS og varsler

Du kan opprette en geografisk oversikt for å overvåke flere steder, samtidig som du beholder muligheten til å lokalisere og fordype deg i bestemte ressurser. Ved å koble mot karttjenester fra f.eks. Google, Microsoft eller Esri er det mulig å inkludere flere GIS-kartleggingsfunksjoner og datalagre.

Sikkerhet i alle ledd

Våre produkter og løsninger for digitalisering er installert i en rekke anlegg med meget høye sikkerhetskrav. På vår plattform kan selskaper drive sine industri-, produksjons- og virksomhetskritiske anlegg med de nyeste sikkerhetsteknologiene og protokollene, samt beste praksis for drift. Systemet benytter OPC UA, den mest brukte interoperabilitetsstandarden for sikker, pålitelig og plattformuavhengig datautveksling fra sensorer til skyapplikasjoner. I tillegg sikrer kryptering høy datasikkerhet.

Pålitelig for de mest kritiske applikasjonene

Offentlig infrastruktur, inkludert statlige og militære applikasjoner, krever det høyeste sikkerhetsnivået. Vår digitale plattform gir svært avanserte sikkerhetsfunksjoner som sikrer at data på høyt nivå forblir beskyttet, men likevel lett tilgjengelig for de som trenger det. Systemet støtter alle krav du måtte ha, uavhengig av datasensitiviteten eller omfanget av anlegget. Du kan administrere brukerroller gjennom et sentralisert brukergrensesnitt. Rollebasert tilgang sikrer at angitte ressurser, moduler eller skjermbilder bare kan vises av definerte brukere eller klienter.

Gir det høyeste sikkerhetsnivået

Vi benytter kryptering, sertifikatautentisering, bruker- og systemkrypterte passord og obfuskering for å gi det høyeste sikkerhetsnivået som kreves for dagens systemer. I utviklingen av systemet benyttes en flerfaset utviklingslivssyklus som inkluderer enhetstesting, integrasjonstesting, systemtesting og ytelsestesting. Sikkerhetstesting utføres per funksjon for ny funksjonalitet, inkludert stresstester for sikkerhet og kontroller.