MITSUBISHI ELECTRIC endringer til det bedre
Norway

6 spørsmål om digitalisering du skulle ønske du hadde svaret på

Vurderer du å digitalisere produksjonen? Du er ikke alene. 91% av alle selskaper i Europa har pågående prosjekter for å øke graden av digitalisering i produksjonen. Samtidig vekker tanken om digitalisering ofte mange spørsmål. Her er svarene på noen av de vanligste spørsmålene vi får!

1. Hva er digitalisering og hvordan drar vi nytte av det?

I prinsippet inneholder alt utstyr som er en del av en produksjonslinje informasjon. En maskin eller robot har i de fleste tilfeller forskjellige innebygde sensorer som holder styr på ting som hastighet, akkumulert antall bevegelser og energiforbruk. Målet med digitalisering er å skape muligheter for å hente ut informasjon, samle den og deretter foredle den til tydelige beslutningsunderlag for ulike funksjoner i organisasjonen. Digitalisering gjør det enkelt å se hvilke områder som bør effektiviseres. Samtidig skaper det en fleksibilitet som styrker din evne til å møte raske endringer i markedets krav, noe som på sikt øker både lønnsomheten og konkurransekraften.

2. Hvordan kan vi digitalisere virksomheten vår uten å måtte investere store pengesummer?


Det er en utbredt oppfatning at man må digitalisere hele produksjonen samtidig. At du må starte med en skyløsning og deretter koble opp alle produksjonslinjene til den. Dette kan igjen bety at du må investere i nytt, moderne produksjonsutstyr. Men slik er det ikke. Det er mulig å digitalisere uten å investere store summer fra dag én. Løsningen kalles stegvis implementering. Dette går ut på at man starter med å digitalisere en maskin og deretter en annen, og til slutt har man gradvis digitalisert hele fabrikken. Det krever imidlertid at du har en fleksibel modulær digitaliseringsplattform som lar deg starte i det små og skalere opp over tid.

3. Hva er den største fordelen med digitalisering?


Den store fordelen er at det gir et klart helhetsbilde av hvordan prosessene dine fungerer i sanntid. Dette gir deg igjen en bedre forståelse av hvilke områder som bør effektiviseres. Når du kan få tilgang til og samle all informasjon som allerede finnes i maskinene og kombinere den med tidligere produksjonserfaring, får du et beslutningsgrunnlag basert på de virkelige forholdene. Dette gjør at du kan ta tryggere beslutninger og øke effektiviteten, lønnsomheten, fleksibiliteten og konkurranseevnen.

4. Hva slags bedrifter passer digitalisering for?

Enhver bedrift som jobber med produksjon på en eller annen måte eller har automatiserte systemer, kan dra nytte av digitalisering. Behovet finnes i alle bransjer og industrier, fra næringsmiddel- og farmasøytisk industri til vann- og avløpsbransjen og eiendomsselskaper. For bedrifter som har behov for å jobbe effektivt med forebyggende vedlikehold, sporbarhet, energieffektivisering, kvalitetsforbedring eller generelt effektivisere utvikling, produksjon og logistikk, er digitalisering et viktig verktøy.

5. Må en bedrift digitalisere produksjonen?


Det korte svaret på det spørsmålet er ja. Allerede nå har 91% av alle selskaper i Europa pågående prosjekter for å øke graden av digitalisering i produksjonen. Digitalisering handler ikke lenger om fremtiden, det er noe som skjer her og nå. For å opprettholde konkurransekraft og lønnsomhet er det viktig å ikke sakke akterut. Heldigvis trenger du ikke å digitalisere hele anlegget med en gang. Det viktigste er at du starter reisen, og vi gjør det gjerne sammen med deg. Med vår fleksible modulære plattform kan du starte med et begrenset og håndterbart prosjekt og deretter skalere opp gradvis.

6. Hva må jeg tenke på når vi skal digitalisere?


Et godt råd er å ikke starte for stort og bredt. Det er lett å tenke at man må digitalisere hele produksjonsanlegget på en gang for at det skal ha effekt. Men faktum er at det er både enklere og bedre å starte med en enkelt maskin. Identifiser en flaskehals i produksjonen og digitaliser den. Med dataene du får ut, kan du maksimere potensialet der. I løpet av prosessen vil du også få verdifull innsikt i hvordan digitalisering fungerer best for deg med de forutsetningene du har. Dette tar du med deg når du går videre til neste flaskehals og digitaliserer den. Ved å starte i det små og deretter skalere opp, blir digitaliseringen enklere og mer kostnadseffektiv å implementere samtidig som den blir mer robust.

En annen viktig faktor for vellykket digitalisering er å involvere personalet. De som allerede jobber med prosessene i dag sitter med verdifull kunnskap som er til stor nytte når man skal avgjøre hvilke data som er viktige for å få et relevant bilde av produksjonen.

Sørg også for at du henter inn ekstern ekspertise og samarbeider med en erfaren partner innen digitalisering. Gjerne noen som kan tilby en fleksibel modulplattform som gjør det mulig for deg å starte digitalisering som et mindre prosjekt og deretter skalere det opp gradvis. Som for eksempel Mitsubishi Electric Factory Automation!