MITSUBISHI ELECTRIC endringer til det bedre
Norway

Vilkår for den generelle bruken av nettstedet med tilleggstjenester

Mitsubishi Electric Europe B.V., Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Tyskland (heretter: «Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA»), tilbyr nettstedet no.mitsubishielectric.com/fa (heretter: «nettstedet»). Nettstedet tilhører Mitsubishi Electric Factory Automation (også kalt «FA») i regionene Europa, Midtøsten og Afrika (heretter: «EMEA»). Nettstedet inneholder enkelte fordeler og forskjellig innhold (heretter: «innhold» eller «tjeneste») i tillegg til muligheten til å benytte seg av (hvis relevant) MyMitsubishi (heretter: «MyMitsubishi») eller abonnere på nyhetsbrev (heretter: «nyhetsbrev fra Mitsubishi Electric») som sendes ut av Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA og/eller tilknyttede Europeiske selskaper (heretter omtalt som: «Mitsubishi Electric Europe») (MyMitsubishi og nyhetsbrev fra Mitsubishi Electric kalles heretter «tilleggstjenestene»).

Ved å besøke nettstedet og (hvis relevant) bruke tilleggstjenestene, godtar du vilkårene i denne avtalen (heretter: «vilkårene»).

 1. Bruk av disse vilkårene

  Brukerens bruk av dette nettstedet og (hvis relevant) tilleggstjenestene er underlagt disse vilkårene, og andre bruken av vilkårene vil ikke bli akseptert.

 2. Tjenestene til Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA
  Nettstedet er en kostnadsfri og frivillig tjeneste fra Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA. Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA vil gi brukeren tilgang til innhold som Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA vurderer som relevant. Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA kan, etter egen vurdering, redigere (redusere eller endre) innholdet, fjerne deler av det eller stoppe publiseringen av innhold, tilleggstjenester eller nettstedet i sin helhet når som helst (og også midlertidig), og for alle eller spesielle brukere uten at det nå gir et forhåndsvarsel om dette eller at det gis årsaken til det. Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA forbeholder seg retten til å benytte seg av tredjeparter eller tjenester fra tredjepart for å kunne opprettholde publiseringen av nettstedet.
  Lenker til innhold som er tilgjengelig på nettsteder til tredjepart kan være tilstede på nettstedet. Vi har ikke kontroll over innhold som er lenket til på denne måten, og som ikke er en del av den tjenesten vi leverer.

 3. Bruk av nettstedet, tilleggstjenester og innhold, brukerrettigheter

  Bruken av nettstedet og (hvis relevant) tilleggstjenestene er kun tillatt for lovlige aktiviteter. Brukeren skal ikke bruke innholdet på noen som helst måte som kan føre til at Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA eller tilknyttede selskaper blir skadelidende. Dette i henhold til avsnitt 15 og følgende i den tyske lovgivningen for aksjeselskap (Aktiengesetz, AktG – heretter: «tilknyttede selskaper»). Mitsubishi Electric Factory Automation Europe gir brukeren en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar rett til personlig bruk av innholdet, og begrenset til internasjonal forretningsbruk i forbindelse med (potensielle) kjør fra tilknyttede selskaper. Men brukeren skal ikke kopiere etter modifisere innholdet så lenge dette ikke er nødvendig for bruk av innholdet i en kontraktbasert relasjon. Brukeren skal ikke distribuere innholdet, gjøre det offentlig tilgjengelig, selge, lease eller leie ut innholdet. Hvis rettighetene for bruk ikke er gitt brukeren skriftlig, har Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA alle slike rettigheter.
  Brukeren skal kompensere Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA og/eller tilknyttede selskaper for alle skader som påføres Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA og/eller tilknyttede selskaper som følge av bruk av nettstedet og/eller innholdet på dette som ikke er i tråd med disse vilkårene.

 4. Samsvar med eksportreglement

  Brukeren må følge alle relevante nasjonale og internasjonale regler for eksport og reeksport (f.eks. relatert til nedlastet materiale). Før overføring eller transport av relevant materiale, må brukeren kontrollere, og garantere at denne overføringen eller transporten ikke bryter enhver embargo som EU, USA og/eller FN har innført. Ved forespørsel skal brukeren fremlegge all relevant informasjon relatert til et mulig brudd på eksportreglementet som skyldes brukerens aktiviteter (vurdert av kompetente myndighet eller Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA) for Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA.

 5. Garanti, begrensning og ansvar

  Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA har fullt ansvar hvis feil skjules, med viten og vilje, av grov uaktsomhet eller forties/skjules med ondsinnet hensikt (bevisst fortielse av en mangel), og for krav fremmet i henhold til den tyske loven om produktansvar (produktansvarslov). Alle andre ansvarskrav ovenfor Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA, samt mulige garantikrav fra kunden skal utelukkes. Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA gir ingen garantier. Denne ansvarsbegrensningen skal også gjelde ansatte, agenter stedfortredende agenter for Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA.

6. Tilleggstjenester

6.1 MyMitsubishi

  a) Registrering
  Registrering som bruker er nødvendig for at du skal kunne bruke MyMitsubishi. Bare personer som er 18 år eller eldre kan registrere seg. Brukeren må fylle ut registreringsskjemaet på nettstedet sannferdig. Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA forbeholder seg retten til å ekskludere brukere fra bruk av MyMitsubishi hvis det viser seg at bruker har oppgitt feilaktige data. Brukeren bekrefter med dette at han har tillatelse til å fylle inn de nødvendige dataene når det gjelder data som er relatert til tredjepart. Brukeren må inne videreformidle innloggingsdetaljer til tredjepart, og må endre passord med jevne mellomrom når det kommer oppfordring om det. For informasjon om personvern, kan du se informasjonen om personvern som er tilgjengelig under «Personvern».

  b) Samtykke for mottak av oppdatert informasjon om nedlastet materiale, og ekstra informasjon om personvern
  Brukeren samtykker i at Mitsubishi Electric EMEA kan bruke kontaktdetaljene som er oppgitt til Mitsubishi Electric Europe i forbindelse med registreringen for tilgang til MyMitsubishi, og da spesielt navn og e-postadresse, til å sende ut informasjon om oppdatering av materiale som brukeren (i) har lastet end fra nettstedet no.mitsubishielectric.com/fa/mymitsubishi, (ii) har lagt i sin personlige nedlastingsliste (heretter: «nedlastingslisten») og (iii) har angitt et ønske om å motta oppdateringsinformasjon av denne typen ved å merke av i den respektive avmerkingsboksen som er tilordnet hvert enkelt dokument. Brukeren godtar også med dette at Mitsubishi Electric Europe lagrer og bruker nedlastingslisten til formål av denne typen. Brukeren er, men tanke på selve nedlastingene, oppmerksom på at det er mer informasjon tilgjengelig om personvern under «Personvern».
  Brukeren vet, og samtykker til at han/hun/hen vil motta en e-post som må besvares i henhold til instruksjonene i e-posten før han/hun/hen vil kunne motta denne typen oppdateringsinformasjon fra Mitsubishi Electric Europe.
  Brukeren vet at dette samtykket vil bli lagret av Mitsubishi Electric Europe. Brukeren kan se dette samtykket når det er ønskelig under «Betingelsesstatus». Brukeren vet at han/hun/hen kan trekke tilbake dette samtykket når som helst, med effektiv dato fra samme dato som det trekkes tilbake,
  - ved å informere Mitsubishi Electric Europe B.V., Ratingen, Tyskland, eller dens personvernombud. Kontaktdetaljene er tilgjengelig under «Skjema for personopplysninger» – eller
  - Via nettstedet til MyMitsubishi, ved å (i) kort og godt slette nedlastingslisten, (ii) slette relevante dokumenter fra nedlastingslisten, (iii) deaktivere den respektive boksen som er tildelt de respektive dokumentene (har kun effekt på utsendelse av oppdateringsinformasjon for enkelte dokumenter), eller (iv) slette kontoen på MyMitsubishi

  Brukeren er klar over at Mitsubishi Electric Europe ikke lenger vil tilby oppdateringsinformasjon om de dokumentene samtykket er trukket tilbake for.

  c) Endringer i disse vilkårene for MyMitsubishi
  Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA kan endre disse vilkårene, eller spesifikke vilkår som gjelder spesielt innhold og i relasjon til databeskyttelse fra tid til annen. Brukeren vil blir varslet om dette via innloggingsprosedyren, og må merke av i en avmerkingsboks for å bekrefte at han/hun/hen aksepterer de nye vilkårene. Hvis brukeren ikke bekrefter de nye endringene, vil det føre til at de ikke lenger vil ha tilgang MyMitsubishi eller enkelte av tjenestene, enten helt eller delvis.

6.2 Nyhetsbrev fra Mitsubishi Electric

  Brukerne kan abonnere på nyhetsbrev fra Mitsubishi Electric på nettstedet. Ved å abonnere på der godtar brukeren at Mitsubishi Electric Europe vil sende ut periodiske nyhetsbrev til e-postadressen som ble oppgitt under registreringen av abonnementet. Nyhetsbrevene fra Mitsubishi Electric inneholder nyttig og interessant informasjon fra Mitsubishi Electrics verden (som produktnyheter, kundeeksempler, messer, arrangementer for kunder og spesielle tilbud). Med abonnementet samtykker brukeren også til at e-postadressen som ble oppgitt i forbindelse med registreringen kan behandles og brukes i forbindelse med utsendelse av nyhetsbrev fra Mitsubishi Electric.

  Dette samtykket vil bli lagret av Mitsubishi Electric Europe. Abonnenter kan trekke tilbake dette samtykket til enhver tid, og med effekt fra samme dag som det trekkes tilbake ved å bruke avmeldingslenken som er inkludert på hvert nyhetsbrev, eller ved å sende informasjon om dette til Mitsubishi Electric Europe B.V., Ratingen, Tyskland, eller dets personvernombud. Kontaktinformasjonen er tilgjengelig under «Skjema for personopplysninger». Abonnenter vil bli informert om muligheten til å trekke tilbake samtykket i hvert nyhetsbrev.
 1. Valg av jurisdiksjon
  Disse vilkårene er underlagt tysk lovgivning, med unntak av FNs CISG-traktat (Convention on Contracts for the International Sale of Goods) som er ratifisert av Norge og inkludert i den norske kjøpsloven.