MITSUBISHI ELECTRIC endringer til det bedre
Norway

Industriell digitalisering innebærer at digitale teknologier utviklet i løpet av de siste tiårene nå kan ta bransjer til et nytt nivå. Det handler om å koble sammen det fysiske med det digitale og muliggjøre bedre samarbeid og tilgang mellom avdelinger, partnere, selgere, produkter og mennesker.

Digitalisering gir bedriftsledere bedre kontroll og forståelse av alle deler av virksomheten, og gjør det mulig for dem å utnytte sanntidsdata for å øke produktiviteten, forbedre prosesser og drive vekst.

Det finnes mange begrep som brukes når man beskriver industriell digitalisering, noe som lett skaper litt forvirring. Det er alt fra Industrial Internet of Things (IIoT) til Industry 4.0. Men uansett hva det kalles, går digitalisering ut på å koble maskiner og utstyr til et nettverk og på den måten få samlet inn data som hver enkelt maskin genererer. Det kan for eksempel dreie seg om maskinytelse, driftstid, maskinstatus, kvalitet og sporbarhet.

De innsamlede dataene gir en oversikt over hvordan prosessene fungerer i sanntid. Videre foredles informasjonen til både ny og dypere innsikt i hvordan produksjonen fungerer, og hvor forbedringspotensialet ligger.

Digitalisering er med andre ord en måte å transformere produksjonsdata til verdifull innsikt.

Industriell digitalisering begynner å få store effekter på markedet

Historisk sett har produsenter hatt en forsiktig tilnærming til endring. Målet har vært å minimere risiko og opprettholde driftskritiske nivåer av tilgjengelighet, sikkerhet og beskyttelse. Forbedringer er gjort i små trinn. Men med den digitale revolusjonen er det muligheter til å endre bransjer, bedrifter, avdelinger og samfunn fundamentalt. I en situasjon der fleksibiliteten i produksjon og drift må forbedres og avkastningen maksimeres, velger flere og flere bedrifter industriell digitalisering som et virkemiddel for dette.

Stor innvirkning på virksomheten

Utviklingen innen industriell digitalisering har gått raskt de siste ti årene. I 2010 var det mest fokus på å demonstrere og teste teknologien, noe som ikke hadde noen direkte innvirkning på bedriftenes virksomhet. Ti år senere hadde utviklingen kommet lenger, men selskapene som digitaliserte produksjonen sin prøvde fortsatt å finne beste praksis for sin bransje. Den digitale fordel skapningen var relativt lav, og påvirkningen på selve virksomheten var liten. Men alt tyder på at utviklingen nå vil skje eksponentielt etter hvert som utviklingen av teknologi og organisasjon blir betydelig mer systematisk. Med høy digital verdiskapning får digitalisering stor innvirkning på virksomheten.

Markedet driver utviklingen

Allerede nå har 91% av alle bedrifter i Europa pågående prosjekter for å øke graden av digitalisering i produksjonen. Mange bedrifter investerer for å skape forutsetninger for å opprettholde og øke konkurranseevnen. De ønsker å skape mer fleksibilitet, ha mulighet til å tilpasse seg og møte raske endringer i markedets krav. 75% mener at investering i digitalisering av eksisterende produksjon er mer lønnsomt enn å flytte produksjonen til "lavlønnsmarkeder". De fleste forventer at investeringen vil betale seg selv innen tre til fem år.