MITSUBISHI ELECTRIC endringer til det bedre
Norway

Produkter hovedsakelig til beskyttelse mot overbelastning

Bredt produktsortiment som er beregnet på beskyttelse mot overbelastning, kortslutning og elektrisk støt i lavspenningskretser. Dette er basisprodukter for beskyttelse ved overbelastning og kortslutning. WS-V-serien, Mitsubishis nyeste Effektbrytere for lavspenning, åpner for mange variasjoner, inkludert "F-style" for små brytere, og utvider bruksområdet.

Jordfeilbrytere (ELCB) NV

Jordfeilbryteren (ELCB) brukes for å beskytte personer mot fare for elektrisk støt og for å unngå brann. De har dessuten samme funksjon som MCCB.