MITSUBISHI ELECTRIC endringer til det bedre
Norway

Bredt produktsortiment som er best egnet til beskyttelse mot overbelastning og kortslutning

Dette er basisprodukter for beskyttelse av lavspenningskretser. WS-V-serien, Mitsubishis nyeste Effektbrytere for lavspenning, åpner for mange variasjoner, inkludert "F-style" for små brytere, og utvider bruksområdet.

Kapslede effektbrytere (MCCB) NF

Den kapslede effektbryteren (MCCB) åpner og stenger en lavspenningskrets og bryter automatisk overstrømmen (en overbelastet eller kortsluttet krets) for å beskytte kabler/koblinger i kretsen.