Skillebrytere DSN

Gjennom å lage en skillebryter (DSN) ved å sløyfe utløserenheten for overlast i en MCCB, kan den brukes som en koblingsenhet med høy driftskapasitet.
Mercor – Protecting Warsaw Metro from fire emergencies