MITSUBISHI ELECTRIC endringer til det bedre
Norway
Gjennom å lage en skillebryter (DSN) ved å sløyfe utløserenheten for overlast i en MCCB, kan den brukes som en koblingsenhet med høy driftskapasitet.