Tilbehør og relaterte produkter

Beregnet på å utvide effektbryterens funksjon. Det er flere varianter med innvendig og utvendig tilbehør. Dette tilbehøret er ekstrautstyr som gjør bryteren sikrere og mer praktisk.

Innvendig tilbehør AL, AX, SHT, UVT

Dette tilbehøret monteres inni bryteren. AX angir bryterens elektriske status. AX angir bryterutløserens elektriske status. SHT gjør at bryteren utløses elektrisk ved hjelp av fjernbetjening. UBT utløser bryteren når styrespenningen faller.

Utvendig tilbehør Bryterarm, TC, HL, MD

Dette tilbehøret monteres utenpå bryteren. Et tilbehør som betjener bryterarmen elektrisk, eller den eksterne bryterarmen på panelet kan sørge for betjeningen av bryteren.

Brytertester

For de elektroniske bryterne i WS-V-serien, ramme på 125 to 250A, kan denne enheten utføre utløsertester og overvåke og sette driftsegenskaper.
Mercor – Protecting Warsaw Metro from fire emergencies