MITSUBISHI ELECTRIC endringer til det bedre
Norway

Nøyaktig prosesstyring for effektiv forvaltning av kommunale vannforsynings- og vanndistribusjonssystemer

Technikon Ltd. er et selskap innen industriell automasjon med kompetanse om et effektivt styringssystem for alle produksjons- og forretningsprosesser. Videre utvikler og leverer Technikon løsninger for kommunale vannforsyningsanlegg som gir nøyaktig prosesstyring av alle sider ved vannforsyning og vanndistribusjon.

Technikon og Mitsubishi Electric har utviklet Aquatoria® – Smart Water Solutions, basert på Mitsubishi Electrics løsning MAPS SCADA, for å øke driftseffektiviteten og redusere de totale livsløpskostnadene for vannverk i betydelig grad.

Fordeler med Aquatoria®

  • Redusere energiforbruket
  • Redusere lekkasjer
  • Redusere vedlikeholdsbehovet
  • Gi mulighet for adaptiv styring for å eliminere behovet for manuelle justeringer

Technikons innovative løsning tilbyr et fullstendig bilde av vannet og prosessene i anlegget i sanntid.

Fordeler med Aquatoria® basert på MAPS SCADA

Den fleksible arkitekturen i Mitsubishi Electrics MAPS arbeidsstasjoner med integrerte moduler, innfrir Technikons løsning Aquatoria® kundenes krav til enkel implementering.

  • God oversikt over anlegget med et interaktivt kart (Geo-modul)
  • Enkelt oppsett og konfigurasjon med konfigurasjonsmodulen for pumpestasjoner
  • Velg det optimale for pumper på hver stasjon
  • Definer og opprett tilpassede rapporter med den integrerte analyserapportmodulen
  • Integrert infrastrukturdiagnose for sikkerhetskopiering og forenklet vedlikehold
  • Selvlærende styremodul med avanserte prosessprognoser og nevrale fuzzy-algoritmer eliminerer uriktige manuelle justeringer

Referanser

I Minsk (befolkning på 1,9 mill.) er 117 (av totalt 320) trykkøkningsstasjoner og 24 borehull utstyr med løsningen Technikon Aquatoria®. Den totale investeringen har vært på € 720 K med en gjennomsnittlig ROI på 3,2 år (kun basert på energiforbruk), i tillegg til andre kundefordeler etter kort driftstid.

For flere referanser, se brosjyren for Aquatoria®, side 7.