MITSUBISHI ELECTRIC endringer til det bedre
Norway

Rask syklustid og innovative matesystemer for nesten alle typer deler, i samarbeid med Mitsubishi Electric robot.

Asyril utvikler, produserer og markedsfører høyytelses fleksible matesystemer for deler og komponenter fra <0.1 opp til 150 mm i størrelse. Deres innovative 3-aksers vibrasjonsteknologi i Asycube-serien kan håndtere bulkdeler uansett geometri, og tillater ekstremt forsiktig delemating.

Fordelene med Asycube

  • Kompatibel med alle typer delegeometrier: 99% av alle deler kan mates av våre matere - inklusive komplekse geometrier og delikate materialer.
  • Minimum produksjonsomskiftingstider muliggjør fleksible og varige produksjonssystemer.
  • Ekstremt følsom mating av deler takket være 3-akset vibrasjonsteknologi: Delen kan flyttes i alle retninger, nøyaktig innstilling av vibrasjonsparametere muliggjør optimal amplitude for vippende deler. Fordi delene ikke trenger å resirkuleres er slipingen minimal. Plattform med optimal spyling.
  • Avansert pålitelighet og levetid takket være det siste innen Voice Coil-teknologi; ingen trykkluft.
  • Presis deledeteksjon takket være integrert, justerbart bakgrunnslys / ekstra SmartSight visuelt deledeteksjonssystem.
  • Systematisk deleorientering er mulig takket være intelligente, strukturerte plattformer (spor, hull, lommer).

Fordelene med Asyril matesystem med MELFA-robot

Asyril og Mitsubishi Electric, i partnerskap, har utviklet et programvarebibliotek (Plugin) som oppretter en direktekommunikasjon mellom Asycube og MELFA-robotene. Dette gjør det lettere å utvikle applikasjoner.

  • Høynivå kommandoer gjør det enkelt å vibrere materen i en retning, eller bakover.
  • Applikasjonsprogrammering og etablering av kommunikasjon med Asycube skjer direkte via MELFA-roboten.
  • Programmeringskunnskap er ikke nødvendig for å kunne bruke programbiblioteket(Plugin).
  • Implementering og styring er mulig gjennom simuleringsprogrammet RT ToolBox.

Med de økende kvalitetskravene, og spesielt følsomme komponenter, tilbyr MELFA-roboten sammen med Asycube-materen en fleksibel, enkel og kosteffektiv løsning for separering av små til store komponenter, samtidig som hurtig syklustid er garantert.

Asyril