MITSUBISHI ELECTRIC endringer til det bedre
Norway
Denne typen bryter brukes som hovedstrømbryter i strømforsyningen til blant annet bygninger, fabrikker, skip osv. fordi de oppfyller de forskjellige behovene.