Luftfylte effektbrytere (ACB) AE-SW

Denne typen bryter brukes som hovedstrømbryter i strømforsyningen til blant annet bygninger, fabrikker, skip osv. fordi de oppfyller de forskjellige behovene.
Mercor – Protecting Warsaw Metro from fire emergencies