MITSUBISHI ELECTRIC endringer til det bedre
Norway
Utstyrt med en 26-bits batterifri absolutt-posisjonsenkoder. Kablene til enkoderen, de elektromagnetiske bremsene og effekten er utstyrt med one-touch lås.