FR-E700-ENE

Enkel integrering i eksisterende nettverksmiljøer

FR-F700‑ENE med integrert Ethernet

Med 100 Mbit Ethernet TCP/IP og CC-Link-konnektivitet som standard, gir FR-E700-ENE maskinbyggere og systemintegratorer økt kapasitet innen fjernsystemovervåking og -parameterjustering, samt enkel integrering i eksisterende nettverksmiljøer.

Funksjoner og brukerfordeler

Redusert kostnad

Standard Ethernet-konnektivitet reduserer kostnadene knyttet til tilkobling av drivenheter med variabel hastighet til et Ethernet-nettverk uten behov for tilleggsmoduler. Tilkoblingen støtter også både CC-Link IEF Basic og Modbus/TCP.

CC-Link IEF Basic

 • Støtter sykluskommunikasjon for å redusere programmeringsarbeid
 • Kostnadseffektiv nettverksdrift over Ethernet
 • Sitter på toppen av generell TCP/IP-stabel for kombinert kommunikasjon
 • Aktiverer generell enhet som bruker TCP/IP for å koble til på samme nettverk
 • Enkel feilsøking med diagnosefunksjoner

Modbus/TCP

 • Tilpasses Modbus/TCP industriell Ethernet-protokoll

Optimal støtte av Industry 4.0

Den integrerte Ethernet-port lar brukeren koble til drivenheten ved hjelp av standard protokoller som CC-Link IE Field Basic (CCLIEFB) / SLMP og Modbus/TCP for kjøring/overvåking av drivenheten, og for justering av parametere.

 • Ikke nødvendig med spesialprogramvare
 • Sikkerhetsforbedring med IP Range-filtrering
 • Direkte tilkobling for kontroll av SCADA-systemer
 • Fjerndiagnostisering og utbedring av feil
 • Forbedret respons for vedlikehold

Enkel tilgang til alle drivenheter fra ett sted

Med Mitsubishi Electrics programvare FR-Configurator2, kan brukere søke nettverket for tilkoblede drivenheter og opprette en forbindelse med full kontroll av parameterjustering, opplasting/nedlasting av parametere og overvåking.

 • Direkte tilkobling til TCP/IP-nettverket med kabel eller WiFi
 • Systemskanning for å identifisere FR-E700-ENE-drivenheter på nettverket
 • Full tilgang til drivenheten for parameterjustering og overvåking
 • Opplasting og nedlasting av parametersett

Enkel kabling og datahåndtering

Egenskapen til å standardisere nettverket på industrielt Ethernet forenkler kabling og betyr at samme infrastruktur kan brukes for forskjellige Ethernet-baserte protokoller. Dette er svært kostnadseffektivt og muliggjør enkel forsterkning av maskiner.

Fleksibel tilgang

I tillegg til direkte tilkobling over Ethernet, kan en datamaskin også kobles til via USB-porten på en Mitsubishi Electric PLS. Gir et komfortabelt og kjent miljø for ingeniører som setter opp drivenheten eller for vedlikeholdspersonell.

Mercor – Protecting Warsaw Metro from fire emergencies