MITSUBISHI ELECTRIC endringer til det bedre
Norway
FR-A800-R2R-omformeren har forskjellige dedikerte funksjoner som blant annet beregning av viklingsdiameter og sørger for stabil og uavhengig av-/påspoling.

FR-A800 Plus for winding applications

The FR-A800-R2R inverter is dedicated for winding applications. Due to embedded functions like “automatic winding diameter calculation”, "automatic dancer speed control”, and “sensorless torque control for perfect tension”, the FR-A800-R2R is perfect to reduce PLC costs in winding applications.

Read more (pdf)