MITSUBISHI ELECTRIC endringer til det bedre
Norway
Ethernet-basert åpent integrert nettverk aktiverer trådløs kommunikasjon mellom IT systemet og verkstedet.