MITSUBISHI ELECTRIC endringer til det bedre
Norway
Et svært pålitelig distribuert styringsnettverk bygget for å håndtere ekstra store mengder datakommunikasjon (128K ord) over en høyhastighets tokrets optisk kabeltopologi med 1Gbps.