MITSUBISHI ELECTRIC endringer til det bedre
Norway
CANopen er en kommunikasjonsprotokoll og enhetsprofilspesifikasjon for integrerte systemer som brukes innenfor automatisering. I dag er den i bruk innenfor ulike fagområder, som medisinsk utstyr, maritim elektronikk, jernbanesystemer og byggautomatisering.