FL-net(OPCN-2)

Denne grensesnittmodulen kan kobles til et FL-net-nettverk.
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention