Baseenhet

Disse baseenhetene danner en monteringsplattform for strømforsynings-, CPU- og inngangs-/utgangs-moduler. Det store utvalget av baseenheter sikrer at alle brukeres behov imøtekommes, og inkluderer også høyhastighetsvariasjoner for systemer med flere CPU-er.
Hovedbaseenhet for montering av Q-seriemoduler.
Utvidelsesbaseenhet for montering av Q-seriemoduler.
Kabel for tilkobling av hovedbaseenheten og utvidelsesbaseenheten når det benyttes en utvidelsesbaseenhet.
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention