Programvareverktøy

Det nettverkbaserte programvareverktøyet gir et forbedret CNC-miljø. NC Servo Selection NC Designer2 NC Trainer2/NC Trainer2 plus NC Configurator2 NC Analyzer2 NC Explorer NC Monitor2 Remote Monitor Tool (C70)

NC Servo Selection

Ved å velge maskinkonfigurasjonsmodellen og legger inn maskinens spesifikasjoner, kan du velge den optimale servomotoren for dine spesifikasjoner.

Skjermbildedesign: NC Designer2

Vi leverer et utviklingsmiljø hvor MTB-en enkelt kan tilpasses skjermbildet.

Opplæringsverktøy/tilpasningsstøtte NC Trainer2/NC Trainer2 plus

NC Trainer2 plus støtter tilpasningsutvikling på alle CNC-er. Dette er et program for å lære hvordan du betjener CNC-skjermbilde- og maskineringsprogrammer på en datamaskin uten CNC-styringsenheten eller en egen skjermenhet.

Oppsett av NC-parametre: NC Configurator2

NV-parametre kreves for å kunne redigere NC-styring og betjening av maskinen i en datamaskin.

Servojustering: NC Analyzer2

Servoparametre kan justeres automatisk ved å måle og analysere maskinens egenskaper.

Dataoverføring: NC Explorer

Når en datamaskin er koblet til flere CNC-er over Ethernet, kan datafilen for CNC-maskinering utføres på PC-en via Windows-utforskeren.

Fjernovervåkning: NC Monitor2

Ved å dra nytte av nettverket ved et produksjonsanlegg kan statusen for CNC-driften fjernovervåkes.

Fjernovervåkning: Remote Monitor Tool (C70)

Et identisk NC-skjermbilde kan vises på en datamaskin. Ved å koble en datamaskin til NC-enheten kan du sjekke forskjellige data og sett med HMI-en som den standard NC-skjermen om nødvendig. Remote Monitor Tool (C70) er gratis.