Mitsubishi Electrics historie

Selskapslogoens historie

Året 2001 markerte 80-årsjubileet for grunnleggelsen av Mitsubishi Electric. Det var også året da vi innførte «Positive endringer» som selskapserklæring. Denne erklæringen uttrykker ønsket vårt om å bli stadig bedre og fortløpende utvikle bedre produkter. Historien nedenfor beskriver hvordan Mitsubishi-logoen først oppstod, og hvordan den og selskapets motto har utviklet seg frem til i dag.

Mitsubishi-logoens opprinnelse

På 1870-tallet brukte Tsukumo Shokai, forløperen til Mitsubishi, en trekantformet vannkastanje som ikon på skipsflaggene sine, og logoen med de tre diamantene som vi kjenner i dag, har sin opprinnelse i dette ikonet. Utgangspunktet var emblemet med tre lag av kastanjenøtter til Yataro Iwasaki, grunnleggeren av Tsukumo Shokai, og emblemet til Yamanouchi-familien fra Tosa-klanen bestående av tre eikeblader. Historiske kilder tyder på at navnet Mitsubishi kom til senere.

Mitsubishi-logoens opprinnelse

1921

Mitsubishi Electric opprettes da Mitsubishi Shipbuilding Co. (nå Mitsubishi Heavy Industries, Ltd) omgjorde en fabrikk i Kobe til produksjon av elektriske motorer.

1955

Selskapets offisielle navn og skrifttype velges. Skrifttypen het Mitarashi-ryu og ble brukt til 1963.

Mitsubishi-logoen 1955–1963

1964

Selskapets motto, som kan oversettes til «sammen med deg, i dag og i morgen» tas i bruk (kun i Japan), med et mål om å etablere en selskapsprofil som kundene kjenner.

Mitsubishi-logoen 1964-1967

1968

Et nytt motto, «I FORKANT OG STADIG FREMOVER» blir kunngjort. President Okubo, administrerende direktør i Mitsubishi Electric den gangen, sa det slik: «Vi utviklet mottoet for å styrke posisjonen vår i fremtidens industri gjennom vår tekniske ekspertise og for å sette fokus på dyrking og satsing på ledelsesferdigheter, med en ny selskapsprofil som gjennomsyret selskapet både internt og eksternt.»

Mitsubishi-logoen 1968-1984

1985

En kampanje for å styrke selskapets identitet blir gjennomført for å styrke selskapsprofilen. Den blå Mitsubishi-logoen designes for bruk i Japan, for å skape en følelse av individualisme i Mitsubishi Group. I utlandet lages en logo som kombinerer de velkjente tre røde diamantene med et enkelt «MITSUBISHI». Et nytt selskapsmotto som grovt kan oversettes som «SAMFUNN/TEKNOLOGI»: bedre livsstil gjennom teknologi» tas i bruk i Japan. Det internasjonale mottoet endres ikke.

Mitsubishi-logoen 1985-2000

2001

I forbindelse med Mitsubishi Electrics 80-årsjubileum gjøres det en gjennomgang av selskapsfilosofien, og mottoet endres til «Positive endringer», som gir det samme budskapet både i Japan og internasjonalt. Den blå Mitsubishi-logoen brukes fortsatt i Japan, mens «MITSUBISHI ELECTRIC» brukes internasjonalt for å gi et særpreg innenfor Mitsubishi Group.

Mitsubishi-logoen 2001-2013

2014

Mitsubishi Electric-selskaper i Japan begynner å ta i bruk selskapslogoen med de tre røde diamantene som tidligere bare ble brukt internasjonalt. Det legges mer vekt på å styrke konkurranseevnen globalt for å sikre en bærekraftig vekst.

Mitsubishi-logoen 2014 – d.d.