Om oss

Mitsubishi Electric globalt

Kontorer

Antall konsoliderte datterselskaper
(Per 31. mars 2020)

Antall selskaper
(Per 31. mars 2020)

graf: Antall selskaper

Vekstdrivere

diagram: Vekstdrivere

Selskapsopplysninger
(Per 31. mars 2020)

Inntekt

4,46 billioner yen

Ansatte

146 518

Mitsubishi Electrics historie

Beskjed fra konsernsjefen

Changes for the Better

Stadig forbedring. Stadig levere ny verdi.

FoU/teknologi

Fremmer dyktighet for å være ett skritt foran de fremste.

Selskapsstrategi

Ledelsespolicy

diagram: Ledelsespolicy

Fastsatte vekstmål for regnskapsåret 2021

Inntekt

5,0 billioner yen eller mer

Driftsoverskuddsmargin

8 % eller høyere

Mål for kontinuerlig og jevn resultatoppnåelse

Avkastning på egenkapital

10 % eller høyere

Obligasjoner og lån i forhold til totale eiendeler

15 % eller lavere

Bærekraft

diagram: Miljøvisjon 2021

Har som mål å bli et globalt og ledende grønt selskap
ved å jobbe sammen om å nå konsernets målsetting.

Selskapsmålsettingen

Syv veiledende prinsipper

diagram: Syv veiledende prinsipper

Investorer

Våre siste regnskaper, aksjekurs, aksjeinformasjon, bibliotek for investorer, og annen informasjon for aksjonærer.

Mitsubishi Electric Around the World