Om oss

Mitsubishi Electric globalt

Kontorer

Antall konsoliderte datterselskaper
(Per 31. mars 2021)

Antall selskaper
(Per 31. mars 2021)

graf: Antall selskaper

Selskapsopplysninger
Per 31. mars 2021

Inntekt

¥4,19 billioner

Ansatte

145 653

Mitsubishi Electrics historie

Beskjed fra konsernsjefen

FoU/teknologi

Fremmer dyktighet for å være ett skritt foran de fremste.

Selskapsstrategi

Ledelsespolicy

diagram: Management policy

Fastsatte økonomiske mål for regnskapsåret 2026

Inntekt

¥5.0 billioner

Driftsoverskuddsforhold

10 %

Avkastning på egenkapital

10 %

Kontantgenerering*

¥3,4 billioner/5 år

* Justert driftskontantstrøm (KS)

Bærekraft

diagram: Sustainable Development Goals

Formål

Mitsubishi Electric Group vil bidra til å realisere et levende og bærekraftig samfunn gjennom kontinuerlig teknologisk innovasjon og kreativitet.

Investorer

Våre siste regnskaper, aksjekurs, aksjeinformasjon, bibliotek for investorer, og annen informasjon for aksjonærer.

Mitsubishi Electric Around the World