Om oss

Mitsubishi Electric globalt

Antall konsoliderte datterselskaper
(Per 31. mars 2022)

  • Japan96
  • Nord-Amerika15
  • Asia
    (utenom Japan)
    64
  • Europa21
  • Andre7

Selskapsopplysninger
(Per 31. mars 2022)

Inntekt

¥4,48 billioner

Ansatte

145 696

Mitsubishi Electrics historie

Beskjed fra konsernsjefen

FoU/teknologi

Fremmer dyktighet for å være ett skritt foran de fremste.

Formål

Mitsubishi Electric Group vil bidra til å realisere et levende og bærekraftig samfunn gjennom kontinuerlig teknologisk innovasjon og kreativitet.

Mitsubishi Electrics selskapsstrategi

Fastsatte økonomiske mål for regnskapsåret 2026

Inntekt

¥5.0 billioner

Driftsoverskuddsforhold

10 %

Avkastning på egenkapital

10 %

Kontantgenerering*

¥3,4 billioner/5 år

* Justert driftskontantstrøm (KS)

Investorer

Våre siste regnskaper, aksjekurs, aksjeinformasjon, bibliotek for investorer, og annen informasjon for aksjonærer.

Mitsubishi Electric Around the World