Om oss

Mitsubishi Electric globalt

Kontorer

Antall konsoliderte datterselskaper
(Per 31. mars 2020)

Antall selskaper
(Per 31. mars 2020)

graf: Antall selskaper

Vekstdrivere

diagram: Vekstdrivere

Selskapsopplysninger
(Per 31. mars 2020)

Inntekt

4,46 billioner yen

Ansatte

146 518

Mitsubishi Electrics historie

Beskjed fra konsernsjefen

Changes for the Better

Stadig forbedring. Stadig levere ny verdi.

FoU/teknologi

Fremmer dyktighet for å være ett skritt foran de fremste.

Selskapsstrategi

Ledelsespolicy

diagram: Ledelsespolicy

Fastsatte vekstmål for regnskapsåret 2021

Inntekt

5,0 billioner yen eller mer

Driftsoverskuddsmargin

8 % eller høyere

Mål for kontinuerlig og jevn resultatoppnåelse

Avkastning på egenkapital

10 % eller høyere

Obligasjoner og lån i forhold til totale eiendeler

15 % eller lavere

Bærekraft

diagram: Sustainable Development Goals

Formål

Mitsubishi Electric Group vil bidra til å realisere et levende og bærekraftig samfunn gjennom kontinuerlig teknologisk innovasjon og kreativitet.

Investorer

Våre siste regnskaper, aksjekurs, aksjeinformasjon, bibliotek for investorer, og annen informasjon for aksjonærer.

Mitsubishi Electric Around the World