Vilkår for bruk

Juridiske merknader

All informasjon, materiale, data og elektroniske filer av enhver art som foreligger og fremlegges på dette nettstedet, gis av Mitsubishi Electric Corporation utelukkende for informasjonsformål og som en ytelse til kunder og forhandlere med det formål å assistere i deres forretningsvirksomhet med Mitsubishi Electric Corporation. Alt materialet er styrt av og underlagt vilkårene som er fremlagt i disse vilkårene for bruk. Mitsubishi Electric Corporation forbeholder seg retten til å oppdatere vilkårene for bruk til enhver tid og uten varsel til deg, og kan også til enhver tid og uten varsel komme til å gjøre forbedringer og/eller endringer på produktene og/eller tjenestene som er beskrevet på nettstedet. Ved å få tilgang til, bruke eller laste ned noe materiale som foreligger på dette nettstedet, samtykker du (en person som opptrer på vegne av deg eller et forretningsforetak) i å være bundet av disse vilkårene for bruk. Hvis du ikke samtykker i å være bundet av disse vilkårene for bruk, skal du umiddelbart avslutte bruken av nettstedet og eventuelt materialet, og ikke laste ned eller skrive ut noe materiale.

Myndighet

Du erklærer og garanterer at du har juridisk myndighet til å gi samtykke til disse vilkårene for bruk. Du samtykker i å være ansvarlig for all uautorisert bruk av materialet, som du direkte eller indirekte har forårsaket.

Opphavsrett og rettigheter til varemerke

Du erkjenner og samtykker i at materialet som gjøres tilgjengelig på dette nettstedet er beskyttet av opphavsrett, varemerke, domenenavn, servicemerker, patenter, forretningshemmeligheter eller andre immaterielle rettigheter og lover. Du samtykker i å unnlate å selge, lisensiere, leie ut, modifisere, dele ut, kopiere, mangfoldiggjøre, overføre, vise offentlig, publisere, tilpasse, redigere eller skape avledede verk av materialet, med mindre dette er uttrykkelig godkjent av Mitsubishi Electric Corporation. Alle rettigheter i forbindelse med opphavsrett forbeholdes. «MITSUBISHI» er et registrert varemerke, og det tillates ingen bruk av dette. Det gis heller ingen lisens til bruk av et slikt varemerke som følge av din bruk av dette nettstedet.

Tillatt bruk og begrensninger

Det er ikke tillatt å bruke materialet til noe formål utover hva som er uttrykkelig gitt adgang til i disse vilkårene for bruk, medregnet nye utleggelser, nye publiseringer eller videresending. Det foreligger intet implisitt samtykke til nye utleggelser, nye publiseringer eller videresending av materialet. Intet materiale fra dette nettstedet skal legges ut på noen nettside, gopher, FTP-server, oppslagstavlesystem eller andre elektroniske arkivdatabaser, eller gjøres tilgjengelig mot betaling, med mindre Mitsubishi Electric Corporation har gitt uttrykkelig skriftlig samtykke.

Rettigheter til bruk av materialet er en lisens, ikke en overføring av eiendomsrett, og er underlagt de restriksjonene som er fastsatt i disse vilkårene for bruk. Du kan laste ned én kopi av materialet til én enkelt datamaskin i den hensikt å legge til rette for deg under kjøp og/eller bruk av produktene som henvises til på nettstedet, forutsatt at du sørger for at alle merknader om opphavsrett og annen eiendomsrett forblir intakte. Du kan også lage en papirkopi av materialet. Med unntak av det som uttrykkelig fremgår av disse vilkårene for bruk, eller med mindre du har mottatt en spesifikk skriftlig tillatelse fra Mitsubishi Electric Corporation, skal du ikke: (a) endre materialet eller bruke det til forretningsmessige formål; (b) tildele, overføre eller lisensiere videre eventuelle rettigheter som er gitt til deg under disse vilkårene for bruk; (c) tilby materialet for salg eller utleie; (d) dekompilere, dekode, utføre «omvendt konstruksjon», eller splitte opp eventuell programvare som finnes i materialet; (e) fjerne eventuelle merknader om opphavsrett, varemerke eller annen eiendomsrett fra materialet; (f) foreta deg noe som vil stride mot de immaterielle rettighetene til Mitsubishi Electric Corporation eller dets tilknyttede selskaper; eller (g) kopiere, fremvise, overføre, lisensiere, reprodusere, publisere, laste ned, laste opp, legge ut, sende, dele ut eller selge, hele eller deler av materialet, eller bruke materialet til å lage et avledet verk. Utover det som er uttrykkelig angitt i disse vilkårene for bruk, gis du ingen uttrykkelige eller underforståtte rettigheter.

Lenker

Mitsubishi Electric Corporation eller dets datterselskaper og tilknyttede selskaper kan angi lenker til andre nettsteder eller ressurser, men har ingen kontroll over slike nettsteder og ressurser. Du bekrefter og samtykker i at Mitsubishi Electric Corporation eller dets datterselskaper og tilknyttede selskaper ikke er ansvarlige for tilgjengeligheten av slike eksterne nettsteder eller ressurser. Mitsubishi Electric Corporation gir ikke sin tilslutning til, og er ikke ansvarlig for noe innhold, reklame, produkter eller annet materiale som finnes på, eller er tilgjengelig via, slike nettsider eller ressurser, og påtar seg ikke ansvar, direkte eller indirekte, for noen skader eller tap som skyldes, eller påstås å skyldes, bruk, tilknytning til bruk, eller tiltro til slikt innhold, varer eller tjenester som gjøres tilgjengelig via slike nettsteder eller ressurser.

Det bes om forståelse for at nettstedet til Mitsubishi Electric Corporation kan bli lenket til andre nettsteder som ikke kontrolleres eller vedlikeholdes av Mitsubishi Electric Corporation. Mitsubishi Electric Corporation er ikke ansvarlig for innholdet på disse nettstedene.

Tredjeparter som ønsker lenker til Mitsubishi Electric Corporations nettsted bes lese følgende regler. Det vil ikke være nødvendig med autorisasjon fra Mitsubishi Electric Corporation, forutsatt at disse prosedyrene følges.

 1. Lenker til nettsteder som omfattes av følgende, vil ikke bli akseptert:
  • Et nettsted som yter uakseptabel påvirkning på offentlig orden og moral og formidler innhold eller kommentarer som er obskøne eller støtende
  • Et nettsted som injurierer, bakvasker eller forårsaker frykt hos Mitsubishi Electric Corporation eller en tredjepart, og som formidler innhold som vil skade tilliten til selskapet
  • Et nettsted som krenker en tredjeparts opphavsrett eller annen eiendomsrett, og formidler innhold som fører til skade og erstatningskrav
  • Et nettsted som formidler ulovlig innhold
 2. Sørg for at Mitsubishi Electrics nettsted lastes opp som en separat fane og ikke inne i en ramme på ditt nettsted.
 3. Gjør det fullstendig klart at lenken er til Mitsubishi Electrics nettsted.
  • * Bruk enten «Mitsubishi Electrics nettside», «Mitsubishi Electric» eller «Mitsubishi Electric Corporation» som tittel på lenken

En tillatelse til å danne lenke til Mitsubishi Electrics nettsted vil ikke være en forsikring om at nettstedet er fritt for tekniske feil eller at innholdet er uten feil. Derfor påtar ikke Mitsubishi Electric seg ansvar for eventuelle problemer som lenken kan forårsake.
Nettadressen eller innholdet i Mitsubishi Electrics nettsted kan bli endret eller slettet uten forvarsel.

Hvis Mitsubishi Electric krever at en lenke skal slettes fra nettstedet, skal lenken umiddelbart slettes.

Eierskap til og endringer av materiale

Du aksepterer at eiendomsrett, eierskap og alle immaterielle rettigheter som er knyttet til materialet, og til eventuelle kopier av materialet, er og forblir Mitsubishi Electric Corporations eller dets datterselskapers og tilknyttede selskapers eiendom, dersom ikke annet er angitt. Materialet kan bli endret, forbedret eller oppdatert med visse mellomrom og til enhver tid, uten varsel. For å motta den siste produktinformasjonen, datablader, teknisk informasjon eller andre detaljer vedrørende materialet som finnes på dette nettstedet, kan du kontakte oss på Kontakt oss.

Produktinformasjon

Det tas forbehold om tilgjengelighet av produktene. Kontakt oss dersom du overveier å bruke et produkt som er beskrevet i materialet til spesielle formål, som for eksempel utstyr eller systemer for bruk innen transport, kjøretøy, medisin, romfart, kjernefysikk eller under vann.

Global tilgjengelighet

Mitsubishi Electric Corporation vil kunne publisere informasjon på nettstedet som refererer til produkter, programmer og tjenester fra Mitsubishi Electric Corporation, som ikke tilbys eller er tilgjengelige i ditt land. Slike referanser skal ikke indikere eller erklære at Mitsubishi Electric Corporation har til hensikt å tilby slike produkter, programmer eller tjenester i ditt land. Ta kontakt med din lokale Mitsubishi Electric Corporation-forhandler for å få informasjon om produkter, programmer og tjenester som kan være tilgjengelige i ditt område.

Ansvarsbegrensning og unntak

 1. A. Garantibegrensninger. MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, DETS DATTERSELSKAPER OG TILKNYTTEDE SELSKAPER GIR INGEN GARANTIER MED HENSYN TIL ANVENDBARHETEN AV PRODUKTENE OG TJENESTENE SOM ER BESKREVET I MATERIALET, UANSETT FORMÅL. MATERIALET FREMLEGGES UTEN GARANTIER AV NOEN TYPE, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, MEDREGNET, MEN IKKE BEGRENSET TIL UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR BESTEMTE FORMÅL, EIERSKAP OG VERN AV ÅNDSVERK. Siden noen land/jurisdiksjoner ikke tillater fraskrivelse av underforståtte garantier, er det mulig at fraskrivelsene over ikke vil gjelde deg.
 2. B. Ansvarsbegrensning. Materialet på dette nettstedet vil kunne inneholde tekniske unøyaktigheter og typografiske feil. Mitsubishi Electric Corporation garanterer ikke at materialet er nøyaktig eller komplett, og heller ikke at eventuelle råd, meninger, uttalelser eller annen informasjon som fremlegges eller gjøres tilgjengelig gjennom nettstedet, er pålitelig. Du bekrefter at enhver tiltro til slike råd, meninger, uttalelser eller annen informasjon vil være på din egen risiko. Mitsubishi Electric Corporation, dets datterselskaper og tilknyttede selskaper påtar seg ikke ansvar for eventuelle skader, rettskrav eller andre former for tap som skyldes din bruk av materialet, eller noen form for krav i forbindelse med krenkelse av en tredjeparts rettigheter eller forretningshemmeligheter, som måtte oppstå som følge av din bruk av materialet. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION ELLER DETS DATTERSELSKAPER OG TILKNYTTEDE SELSKAPER GJØRES ANSVARLIG OVERFOR EN PERSON ELLER ENHET FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, ERSTATNINGSMESSIGE, SPESIELLE ELLER KONSEKVENSMESSIGE TAP (MEDREGNET, UTEN BEGRENSNINGER, EVENTUELLE TAP SOM SKYLDES TAP AV BRUK, AVBRUDDSTAP, INFORMASJONSTAP, TAP ELLER UNØYAKTIGHET AV DATA, PROFITTAP, TAP AV SPAREMIDLER, KOSTNADER VED ERSTATNINGSKJØP AV VARER, TJENESTER ELLER TEKNOLOGI, ELLER ANNET SOM ER UTENFOR RIMELIG KONTROLL), SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV, ELLER I FORBINDELSE MED BRUK, ELLER FORHINDRET BRUK AV MATERIALET, ENTEN DETTE GJELDER KONTRAKTSBRUDD, FORSØMMELSE ELLER ANNEN SKADEFORVOLDELSE, SELV OM MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION ELLER ET AV DETS DATTERSELSKAPER OG TILKNYTTEDE SELSKAPER ER BLITT UTTRYKKELIG INFORMERT OM MULIGHETEN AV SLIKE TAP. Enkelte land/jurisdiksjoner tillater ikke fraskrivelser eller begrensninger som gjelder visse tap, som for eksempel direkte, tilfeldige, spesielle eller konsekvensmessige tap, så det er mulig at begrensningene over ikke vil gjelde deg.

Tredjepartsinformasjon

Materialet kan inneholde informasjon fra tredjeparter og/eller lenker til nettsteder som drives av tredjeparter. Hvis du bruker slike tredjepartsnettsteder, vil du forlate dette nettstedet, og du gjør dette på din egen risiko. Mitsubishi Electric Corporation står ikke for drift av, og kontrollerer ikke på noen måte noen tredjepartsinformasjon eller tredjepartsnettsted, og gir derfor ingen garantier vedrørende, og påtar seg ikke ansvar for, og gir heller ikke sin tilslutning til, slik informasjon eller slike lenkede nettsteder, eller informasjonen som de fremlegger. Lenker skal ikke tolkes slik at Mitsubishi Electric Corporation støtter eller gir sin tilslutning til noen lenkede nettsteder, eller informasjonen som de fremlegger, eller at Mitsubishi Electric Corporation har tilknytning til, eller har juridisk rett til å bruke, varemerker, handelsnavn, logoer eller copyrightmerker som vises på slike tredjepartsnettsider. Alle andre merkenavn og produktnavn som det henvises til, eller som er fremlagt i materialet, er de respektive innehavernes varemerker eller servicemerker.

Informasjon gitt av deg

Mitsubishi Electric Corporation ønsker ikke, og fraråder også, at du sender konfidensiell eller fortrolig informasjon til Mitsubishi Electric Corporation via nettstedet. Du samtykker i at all informasjon som du, direkte eller indirekte, gir til Mitsubishi Electric Corporation via nettstedet, ikke skal behandles som konfidensiell eller fortrolig. Ved å gi informasjon og/eller materiale til Mitsubishi Electric Corporation via nettstedet, gir du Mitsubishi Electric Corporation en ubegrenset, ugjenkallelig, verdensomspennende, royaltyfri lisens til å bruke, reprodusere, fremvise, overføre og dele ut denne informasjonen og dette materialet. Du samtykker videre i at Mitsubishi Electric Corporation skal kunne bruke eventuelle ideer, konsepter, eller knowhow som du, eller andre som opptrer på dine vegne, gir til Mitsubishi Electric Corporation. Du garanterer overfor Mitsubishi Electric Corporation at all informasjon som gis av deg til Mitsubishi Electric Corporation ikke vil inneholde informasjon eller materiale som er ærekrenkende, truende, obskøn, trakasserende eller på annen måte ulovlig, eller inneholder fortrolig materiale fra en tredjepart. DU bekrefter at DU er ansvarlig for innholdet du sender inn, og ikke Mitsubishi Electric Corporation. Du har fullt ansvar for innholdet, hvor dette også omfatter lovlighet, pålitelighet, egnethet, originalitet og opphavsrett.

Jurisdiksjon og verneting

Dette nettstedet eies og drives av Mitsubishi Electric Corporation fra dets kontorer i Marunouchi, Tokyo, Japan. Dette nettstedet skal være underlagt og forstås i henhold til lovgivningen i Japan, også i saker som vedrører opphavsrett, varemerke og patenter. Dette nettstedet vil ikke være underlagt FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonal varehandel, idet anvendelsen av denne er uttrykkelig unntatt. I tillegg samtykker du i at dersom det reises et eventuelt søksmål som følge av bruken, eller manglende bruksmulighet, av materialet som foreligger på dette nettstedet, skal slike søksmål reises ved Tokyo District Court, Tokyo Prefecture, Japan. Ved å bruke dette nettstedet gir du ugjenkallelig samtykke til at alle tvister som oppstår i tilknytning til bruken av materialet skal behandles av disse rettsinstansene.

Endringer

Mitsubishi Electric Corporation forbeholder seg retten til å endre eller revidere disse vilkårene for bruk. Les disse vilkårene for bruk med jevne mellomrom for å bli oppmerksom på eventuelle endringer. Ved fortsatt bruk av dette nettstedet etter at det er lagt ut endrede vilkår for bruk, skal dette forstås som aksept av endringene. Mitsubishi Electric Corporation kan til enhver tid slette, endre, stanse eller avslutte et hvilket som helst aspekt ved nettstedet, tilgjengeligheten til nettstedet eller egenskaper ved nettstedet. Mitsubishi Electric Corporation kan også innføre restriksjoner på funksjoner og tjenester, og kan begrense din tilgang til nettstedet uten varsel eller ansvar.

Eksportlover

Mitsubishi Electric Corporation tar ikke ansvar for at materialet som finnes på dette nettstedet er egnet eller tilgjengelig for bruk i det området hvor du befinner deg. Tilgang til materialet fra områder hvor innholdet er ulovlig, tillates ikke. Du samtykker i at du besøker dette nettstedet på eget initiativ og at du selv er ansvarlig for samsvar med gjeldende lokal lovgivning. Produktene og teknologien som er angitt i materialet er underlagt eksportlover og forskrifter i Japan og andre land. Enhver gjeneksport, brudd på eller omgåelse av gjeldende eksportlover og forskrifter er ikke tillatt.

Ingen representasjon eller partnerskap

Du bekrefter og samtykker i at det ikke eksisterer noe fellesforetak, partnerskap, ansettelsesforhold eller agentursamarbeid mellom deg og Mitsubishi Electric Corporation, eller noen av dets datterselskaper og tilknyttede selskaper, som følge av at du får tilgang til, og bruker materialet som foreligger på dette nettstedet. Du bekrefter at du ikke har autoritet eller fullmakt til å gjøre avtaler på vegne av Mitsubishi Electric Corporation eller dets datterselskaper og tilknyttede selskaper, og at du ikke vil fremstille deg som eller gi deg ut for å ha slik autoritet, og at du heller ikke er representant, agent eller ansatt for/hos Mitsubishi Electric Corporation eller noen av dets datterselskaper og tilknyttede selskaper. Under ingen omstendigheter skal Mitsubishi Electric Corporation eller dets datterselskaper og tilknyttede selskaper bli gjort ansvarlig for noen fremstillinger, handlinger eller utelatelser gjort av deg.

Opphevelse

Mitsubishi Electric Corporation kan oppheve din rett til bruk av materialet til enhver tid og for enhver grunn, uten å pådra seg noen form for erstatningsansvar overfor deg. Din rett til bruk av materialet vil også opphøre umiddelbart dersom du bryter noen av vilkårene i disse vilkårene for bruk. Ved opphevelse skal du umiddelbart avslutte din eventuelle bruk av materialet, og destruere alle versjoner og kopier av materialet som er i din besittelse.

Ugyldighet

Hvis eventuelle bestemmelser eller deler av bestemmelser i disse vilkårene for bruk blir vurdert til å være ugyldige eller ugjennomførbare av en eller annen grunn, skal denne ugyldigheten ikke påvirke gyldigheten av den resterende delen av bestemmelsen eller de øvrige bestemmelsene i disse vilkårene for bruk, som dermed fortsatt skal ansees å være gyldige og gjennomførbare.

Hele avtalen

Disse vilkårene for bruk sammenfatter den fullstendige avtalen mellom deg og Mitsubishi Electric Corporation med hensyn til dette nettstedet, og erstatter all kommunikasjon og alle forslag via alle medier, både tidligere og samtidig, mellom deg og Mitsubishi Electric Corporation.

Diverse

Alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt under disse vilkårene for bruk, reserveres av Mitsubishi Electric Corporation og dets tilknyttede selskaper.

Mitsubishi Electric Corporation
Tokyo Building
2-7-3, Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8310, Japan
Alle rettigheter forbeholdes.

Hvis du har spørsmål, kommentarer eller tilbakemeldinger, kan du kontakte oss