Mitsubishi Electric globalt

Bærekraft

Bedriftens samfunnsansvar

Samfunnsansvaret vårt har en sentral posisjon i hvordan organisasjonen drives.

Samfunnsansvar hos Mitsubishi Electric

ikon: 17 mål for å endre verden

For å oppnå verdens felles mål vil Mitsubishi Electric Group fortsatt styrke ledelsen samt fremme bevissthet i selskapet om bærekraftsmålene og integrere disse i ledelsesstrategien.

Miljø

Vi jobber mot å skape et samfunn med lavere karbonutslipp og mer gjenvinning ved bruk av vårt brede utvalg av avanserte teknologiske løsninger.

Langsiktig visjon for miljøledelse

Reduksjon av CO2-utslipp
Reduksjon av CO2-utslipp fra produktbruk/produksjon

30 %

Rapporter

Den årlige rapporten som viser Mitsubishi Electric Groups initiativer og resultater – vårt bidrag på veien mot et bærekraftig samfunn.