Mitsubishi Electric globalt

Bærekraft

Rapporter

Den årlige rapporten som viser Mitsubishi Electric Groups initiativer og resultater – vårt bidrag på veien mot et levende og bærekraftig samfunn.

Bærekraft hos Mitsubishi Electric

ikon: 17 mål for å endre verden

For å oppnå verdens felles mål vil Mitsubishi Electric Group fortsatt styrke ledelsen samt fremme bevissthet i selskapet om bærekraftsmålene og integrere disse i ledelsesstrategien.