Mitsubishi Electric globalt

Beskjed fra konsernsjefen

Vi, Mitsubishi Electric Group, har vært engasjert i produksjonsvirksomheter siden 1921. Vårt formål, og faktisk vårt eksistensgrunnlag, har vært å bidra til å virkeliggjøre et levedyktig, bærekraftig samfunn gjennom kontinuerlig teknologisk innovasjon og endeløs kreativitet. Ved å igjen reflektere over vårt eksistensgrunnlag tror jeg at alle vi i ledergruppen må forplikte oss sterkt til reform for å faktisk forandre vår bevissthet og atferd. Med tanke på dette vil vi oppriktig lytte til ulike meninger både innad i og utenfor selskapet, og fremme mer aktiv og transparent informasjonsformidling og dialog med interessenter.

Som svar på noen nylige saker knyttet til feil gjennomføring av kvalitetskontroll vil vi strebe etter reformer på tre områder – kvalitetssikring, organisasjonskultur og styring – som en prioritert sak for ledelsen. Samtidig vil vi fortsette å oppnå vekst etter hvert som vi følger vår Medium-term Management Plan som involverer innsats for å styrke vår forretningsporteføljestrategi, utvide våre integrerte løsninger og forbedre vårt forretningsgrunnlag. Ved å forene alle evnene i og utenfor konsernet og bidra til å løse en rekke sosiale utfordringer samtidig som vi engasjerer oss i tiltak for å virkeliggjøre bærekraft gjennom alle våre bedriftsaktiviteter, fremmer vi en form for forbedret bedriftsverdi som understreker skapelsen av både økonomisk og sosial verdi.

«Changes for the Better», Endringer til det bedre, står for Mitsubishi Electric Groups holdning om å alltid prøve å gjøre ting bedre, samtidig som vi fortsetter med å omstille oss og vokse. Hver og en av oss deler en sterk vilje og lidenskap for å kontinuerlig ta sikte på endring og forsterker vår forpliktelse til å skape en enda bedre morgendag. Vi er fast bestemt på å skape og vise deg en ny Mitsubishi Electric Group.

Vi ville satt stor pris på din fortsatte støtte fremover.

Kei Uruma

Kei Uruma

Konsernsjef