Mitsubishi Electric globalt

Beskjed fra konsernsjefen

Changes for the Better (Positive endringer)

Stadig forbedring. Stadig levere ny verdi.

Regnskapsåret 2021 blir året vi feirer hundreårsjubileet for Mitsubishi Electric Group. Mens vi nærmer oss dette historiske øyeblikket er målene våre både å bli et konsern som tilpasser seg kravene i en ny æra, og å oppnå høyere vekst gjennom kontinuerlig innovasjon.

Mens vi forbereder oss for globale endringer og jobber videre for å oppnå bærekraftig vekst, skal vi som selskap alltid legge stor vekt på samfunnsansvaret vårt, og selskapets etikk og etterlevelse. Vi skal jobbe målrettet mot å skape tillit hos – og tilfredsstille – samfunnet vårt, kundene våre, aksjonærene og våre ansatte.

Mitsubishi Electric Groups selskapserklæring er «Positive endringer». Dette er representativt for viljen vår til å skape endringer og alltid prøve å gjøre ting bedre. Hver eneste av de ca. 130 000 medarbeiderne i Mitsubishi Electric Group i verden støtter visjonen vår om å skape en bedre fremtid gjennom kontinuerlig innovasjon.

Vent deg store ting av Mitsubishi Electric Group i fremtiden, som du alltid har gjort.

T Sugiyama

Konsernsjef