Mitsubishi Electric globalt

Beskjed fra konsernsjefen

Foto: Konsernsjef

Vi, Mitsubishi Electric Group, overholder vårt formål om å bidra til realisering av et levende og bærekraftig samfunn gjennom kontinuerlig teknologisk innovasjon og kreativitet.

Hittil har vi strebet etter å realisere velbalansert bedriftsledelse fra de tre perspektivene «vekst», «lønnsomhet/effektivitet» og «soliditet», men blant disse har vi nylig begynt å fokusere på forretningsoperasjoner med større vekt på lønnsomhet og aktivaeffektivitet. Samtidig har vi bekreftet realiseringen av bærekraft som hjørnesteinen i ledelsen ved å gå tilbake til vårt grunnleggende prinsipp om å «håndtere sosiale utfordringer gjennom våre virksomheter». Fra denne tilnærmingen vil vi strebe etter en vedvarende forbedring av vår bedriftsverdi og oppfylle vårt ansvar overfor samfunnet, våre kunder, aksjonærer og ansatte, og overfor alle våre interessenter.

Ved å konsolidere og analysere data innhentet fra våre kunder i et digitalt rom og ved å skape sterke bånd i konsernet og samarbeide, kan vi utvikle våre komponenter, systemer og integrerte løsninger og skape ny verdi. For å gi kundene mer avkastning på fordelene med den nye verdien vi skaper, vil vi forvandle oss til et «sirkulært digitalt ingeniørselskap» og dermed bidra til å løse dagens ulike sosiale utfordringer.

Samtidig vil vi, som svar på uriktig kvalitetskontrollpraksis, stadig forfølge tre grunnleggende reformområder – kvalitetssikring, organisasjonskultur og styring. Vi har også etablert en komité for å overvåke disse tre reformene innad i styret og etablert et rammeverk for å overvåke og føre tilsyn med deres fremgang. Vi fortsetter å forplikte oss reformer for å skape et nytt Mitsubishi Electric, og utdype og utvikle de tre nøkkelområdene for reform som tar sikte på å gjenopprette tillit.

«Endringer til det bedre» står for konsernets holdning om å alltid prøve å gjøre ting bedre, samtidig som vi fortsetter med å omstille oss og vokse. Hver og en av oss deler en sterk vilje og lidenskap for å kontinuerlig ta sikte på endring og forsterker vår forpliktelse til å skape en enda bedre morgendag.

Vi ville satt stor pris på din fortsatte støtte fremover.

Kei Uruma

Kei Uruma

Konsernsjef