Mitsubishi Electric globalt

Beskjed fra konsernsjefen

Foto: Konsernsjef

Vi, Mitsubishi Electric Group, har vært engasjert i produksjonsvirksomheter siden 1921. Vårt formål, og faktisk vårt eksistensgrunnlag, har vært å bidra til å virkeliggjøre et levedyktig, bærekraftig samfunn gjennom kontinuerlig teknologisk innovasjon og endeløs kreativitet. Ved å igjen reflektere over vårt eksistensgrunnlag tror jeg at hver og en av oss i ledergruppen må forplikte oss sterkt til reform for å faktisk forandre vår bevissthet og atferd. Med tanke på dette vil vi oppriktig lytte til ulike meninger både innad i og utenfor selskapet, og fremme mer aktiv og transparent informasjonsformidling og dialog med interessenter.

Som svar på noen nylige saker knyttet til feil gjennomføring av kvalitetskontroll vil vi strebe etter reformer på tre områder – kvalitetssikring, organisasjonskultur og styring – som en prioritert sak for ledelsen. Samtidig, i tillegg til å virkeliggjøre velbalansert bedriftsledelse fra de tre perspektivene «vekst», «lønnsomhet/effektivitet» og «soliditet» vil vi vende tilbake til vårt grunnleggende prinsipp «gripe fatt i samfunnsutfordringer gjennom virksomhetene våre» og bekrefte på nytt virkeliggjøringen av bærekraft som hjørnesteinen i vår ledelse. Fra denne tilnærmingen vil vi strebe etter en vedvarende forbedring av vår bedriftsverdi og oppfylle vårt ansvar overfor samfunnet, våre kunde, aksjonærer og ansatte, og overfor alle våre interessenter. Og gjennom samskaping og ved å integrere kunnskap innenfor og utenfor konsernet vil vi forvandle oss til et «sirkulær digitalteknikk»-selskap som leverer utviklede integrerte løsninger og dermed bidrar til å løse en rekke samfunnsproblemer.

«Positive endringer» står for Mitsubishi Electric Groups holdning om å alltid prøve å gjøre ting bedre, samtidig som vi fortsetter med å omstille oss og vokse. Hver og en av oss deler en sterk vilje og lidenskap for å kontinuerlig ta sikte på endring og forsterker vår forpliktelse til å skape en enda bedre morgendag. Vi er fast bestemt på å skape og vise deg en ny Mitsubishi Electric Group.

Vi ville satt stor pris på din fortsatte støtte fremover.

Kei Uruma

Kei Uruma

Konsernsjef