Mitsubishi Electric globalt

Selskapsopplysninger

Mitsubishi Electric Groups profil

Mitsubishi Electric Group fungerer ut fra et prinsipp om å bidra til å skape et levende og spennende samfunn gjennom forbedring av teknologi, tjenester, og med våre kreative krefter, som en leder innenfor produksjon og salg av elektrisk og elektronisk utstyr som brukes innenfor energi og elektriske systemer, industriautomasjon, informasjon- og kommunikasjonssystemer, elektronisk utstyr og husholdningsapparater.

Selskapsopplysninger

(For 31. mars 2019)

Mitsubishi Electric Corporation
Tokyo Building,
2-7-3, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310, Japan

Konsernsjef og adm. dir: Takeshi Sugiyama
Telefon: +81 (3) 3218-2111
Grunnlagt: lørdag 15. januar 1921
Innbetalt kapital: 175 820 millioner yen
Utstedte aksjer: 2 147 201 551 aksjer
Nettoinntekt: 4 519 921 millioner yen
Total egenkapital: 4 356 211 millioner yen
Ansatte: 145 817
Energi og
elektriske
systemer
Turbingeneratorer, vannturbingeneratorer, utstyr til kjernekraftverk, motorer, transformatorer, kraftelektronikk, skillebrytere, gassisolerte brytere, bryterstyringsenheter, kontroll- og overvåkingssystemer, storskjermer, elektrisk utstyr til lokomotiver og rullende materiell, heiser, rulletrapper, bygningssikkerhetssystemer, bygningsstyringssystemer med mer.
Industrielle
automatiserings-
systemer
Programmerbare logiske styringsenheter, vekselrettere, servomotorer, menneske-maskin-grensesnitt, motorer, løfteutstyr, magnetbrytere, skillebrytere, kortslutningssikringer, transformatorer for strømdistribusjon, tids- og strømmålere, avbruddsfri strømforsyning, industrivifter, datastyrt numerisk styring, gnistbearbeidingsmaskiner, laserbehandlingsutstyr, industriroboter, clutch-enheter, elektrisk bilutstyr, bilelektronikk og bilmekantronikk, multimedieutstyr til bil, med mer.
Informasjons- og
kommunikasjons-
systemer
Trådløse og kablede kommunikasjonssystemer, overvåkningskameraer, satellittkommunikasjonsutstyr, satellitter, radarutstyr, antenner, rakettsystemer, brannvernsystemer, kringkastingsutstyr, dataoverføringsutstyr, nettverkssikkerhetssystemer, IT-systemutstyr, systemintegrering, med mer
Elektroniske
enheter
Kraftmoduler, høyfrekvensutstyr, optisk utstyr, LCD-enheter, med mer.
Husholdnings-
apparater
LCD-TV-er, romdeler for klimaanlegg, komplette klimaløsninger, luft/vann-varmepumper, kjøleskap, elektriske vifter, avtrekksvifter, fotovoltaiske systemer, varmtvannsforsyning, LED-lamper, lysstoffrørlamper, innendørsbelysning, kompressorer, kjøleenheter, avfuktere, luftrensere, vitriner, vaskeutstyr, riskokere, mikrobølgeovner, induksjonstopper, med mer.
Annet Innkjøp, logistikk, eiendom, reklame, finans og andre tjenester