Mitsubishi Electric globalt

Formål

Formål

Mitsubishi Electric Group vil bidra til å realisere et levende og bærekraftig samfunn gjennom kontinuerlig teknologisk innovasjon og kreativitet.

Våre verdier

Tillit

Vi utvikler relasjoner basert på sterk gjensidig tillit med alle interessenter, inkludert samfunn, kunder, aksjonærer, leverandører og ansatte som samarbeider.

Kvalitet

Vi sørger for fornøyde samfunn og kunder ved å levere produkter og tjenester av beste kvalitet.

Teknologi

Vi bidrar med ny verdi til samfunnet ved å forbedre teknologi og funksjonalitet ved anlegg.

Etikk og etterlevelse

Vi har høye etiske standarder og etterlever lover og normer i samfunnet.

Mennesker

Vi prioriterer helse og sikkerhet, fremmer mangfold og respekterer individer og menneskerettigheter.

Miljø

Vi jobber for å beskytte og forbedre det globale miljøet i harmoni med naturen.

Samfunn

Vi er et selskap som tar samfunnsansvar og bidrar til en positiv utvikling.

Engasjement

Changes for the Better

Changes for the Better (Endringer til det bedre) står for Mitsubishi Electric Groups holdning om å alltid prøve å gjøre ting bedre, samtidig som vi fortsetter med å omstille oss og vokse. Hver og en av oss har et sterkt engasjement for endring og «å skape en enda bedre morgendag».