Mitsubishi Electric globalt

FoU/teknologi

Forskningssentre

Mitsubishi Electric har forskningssentre i Japan og andre land. I forbindelse med ny teknologi fra Mitsubishi Electric som skal møte fremtidens behov, er det forskningssentrene våre som kontinuerlig ser mot morgendagen og underbygger selskapets FoU og forretningsaktiviteter.

Japan

Advanced Technology R&D Center

Alle Mitsubishi Electrics aktiviteter krever det mest moderne av teknologi, og Advanced Technology R&D Center støtter virksomheten gjennom en rekke initiativer, fra felles grunnteknologi til utvikling av nye produkter, samt FoU rettet mot fremtidig virksomhet. Senteret bidrar til å fremme dynamisk vekst i Mitsubishi Electric.

Information Technology R&D Center

Information Technology R&D Center jobber aktivt med å generere ny virksomhet gjennom grunnforskning og utvikling på feltene informasjonsteknologi, medieintelligens, mikrobølgeteknikk for elektrooptikk samt kommunikasjonsteknologi. Vi leter også etter teknologi som gir oss en ledende posisjon og jobber med å fornye eksisterende virksomhetsområder på grunnlag av IT-forskning.

Industrial Design Center

Industrial Design Center har ansvaret for designutviklingen for Mitsubishi Electrics varierte produktportefølje (romfart, energi, bygg/samfunn, offentlig transport, data/kommunikasjon, hjemmeelektronikk, bilder, industri, med mer). Universaldesignene våre viser at vi ønsker å designe ut fra brukerens perspektiv.

Utenfor Japan

Mitsubishi Electric Research Laboratories (MERL)

Mitsubishi Electric Research Laboratories (MERL) er den nordamerikanske forgreningen av Corporate R&D Group på konsernnivå og jobber med anvendelsesbasert grunnforskning og avansert utvikling innenfor elektronikk, digital kommunikasjon, mediebehandling, dataanalyse, spatial informasjonsbehandling, mekatronikk, og optimaliseringsteknologi.

Mitsubishi Electric R&D Centre Europe B.V. (MERCE)

MERCE ligger i hjertet av Europas ledende FoU-miljø, med to forskningssentre, ett i Frankrike og ett i Storbritannia. MERCE jobber med forskning og utvikling av miljø- og energiteknologi, og kommunikasjonsteknologi.

Beskyttelse av immaterielle rettigheter

Fremhever gruppens aktiviteter rundt immateriell eiendom, struktur og strategier