Mitsubishi Electric globalt

FoU/teknologi

R&D Organization

Mitsubishi Electric har forskningssentre i Japan og andre land. I forbindelse med ny teknologi fra Mitsubishi Electric som skal møte fremtidens behov, er det forskningssentrene våre som kontinuerlig ser mot morgendagen og underbygger selskapets FoU og forretningsaktiviteter.

Japan

Advanced Technology R&D Center

Vi innoverer et bredt spekter av ny teknologi, fra grunnleggende forskning til utvikling av neste generasjons produkter og tjenester. Vi utvikler også teknologi som kommer med løsninger på sosiale problemer.

Information Technology R&D Center

Ved å fremme banebrytende forskning og utvikling innen et bredt spekter av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, fra kryptografi og kunstig intelligens til radarsystemer og kunstige satellitter, bidrar vi til mennesker og samfunnet.

Integrated Design Center

Med tanke på fremtiden skaper vi ny verdi ved å designe produkter og tjenester fra et personsentrert perspektiv for å løse sosiale problemer.

Communication Systems Engineering Center

Med kommunikasjons- og bildebehandlingsteknologier i en sentral posisjon har vi jobbet med å designe og foreslå nye systemer i et bredt spekter av forretningsområder ved hjelp av avansert teknologi.

Utenfor Japan

Mitsubishi Electric Research Laboratories (MERL)

Vi utfører bruksmotivert grunnleggende forskning og avansert utvikling innen fysisk modellering og simulering, signalbehandling, kontroll, optimalisering og kunstig intelligens. Vi er et åpent laboratorium og er sterkt involvert i det internasjonale forskningsmiljøet ved å publisere vårt arbeid og samarbeide med en rekke praktikanter og universiteter.

Mitsubishi Electric R&D Centre Europe (MERCE)

Med to forskningssentre i Frankrike og Storbritannia, som ligger i Europas ledende FoU-miljø, forsker vi på og utvikler neste generasjons kommunikasjons- og informasjonssystemer, kraftelektronikksystemer samt miljø- og energisystemer.

Aktiviteter innen immaterielle eiendeler

Fremhever gruppens aktiviteter rundt immateriell eiendom, struktur og strategier