FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3131

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

Mitsubishi Electric utfører felttest av verdens første selvgående kjøresystem ved hjelp av CLAS fra Quasi-Zenith Satellite System

PDF-versjon (PDF:210.0KB)

TOKYO, 26. September 2017Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at felttesting av verdens første selvgående kjøreteknologi på motorveier ble påbegynt 19. september med bruk av en CLAS-overføring (Centimeter Level Augmentation Service) fra QZSS (Quasi-Zenith Satellite System). Kjøretester vil bli gjennomført for å kontrollere kjøring basert på infrastruktur ved hjelp av CLAS-signaler og høypresisjons 3D-kart kombinert med Mitsubishi Electrics intelligente kjøreteknologi, inkludert sensorteknologier som millimeterbølgeradar og kameraer.

CLAS er en posisjonsforbedringstjeneste for høypresisjons posisjonering. Den distribueres kostnadsfritt i Japan fra QZSS, som drives med støtte av myndighetene. Idriftsettelse av CLAS er planlagt i april 2018, og verifisering er nå i sluttfasen. Bruksområdene forventes eksempelvis å være assistanse for sikker kjøring og automatisert kjøring.

Satellittposisjonering brukes for løsninger til daglig bruk som mottar posisjoneringssignaler som sendes fra GNSS*-systemer (Global Navigation Satellite System) i drift i forskjellige land. Presisjonen til den eksisterende løsningen er begrenset til noen få meter på grunn av feil som skyldes satellittbaner, satellittklokker og satellittavvik samt lokale miljømessige faktorer som ionosfæriske og troposfæriske forsinkelser. CLAS forbedrer presisjonen ved å bruke posisjoneringsforbedringsdata fra et nettverk av CORS**-stasjoner (Continuously Operating Reference Station) som administreres av Japans Geospatial Information Authority. Dataene overføres via QZSS til høypresisjons posisjoneringsmottakere installert i biler, som kan finne steder med en nøyaktighet på centimeternivå.

* navigasjonssatellittkonstellasjoner som GPS
** har definerte koordinater og bruker GNSS-satellittparameter

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.