Pressemeldinger

Mitsubishi Electric utvikler teknologi for forbedring av produksjonslinjeKombinerer integrert designmiljø med AI-simulering

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3346

TOKYO, 26. mars 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag har de utviklet en ny teknologi for effektiv utforming av produksjonslokaleplanløsning og materialflyt, i tillegg til den nøyaktige beregningen av produktivitet ved hjelp av Mitsubishi Electrics Maisart®*-teknologi for kunstig intelligens (AI). Den kombinerte teknologien gjør det mulig å sammenligne svært nøyaktige forbedringsplaner for produksjonslinje og redusere tiden det tar, til omtrent halvparten av den tiden som normalt kreves.

  1. * Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the- ART in technology Maisart

Eksempel på forbedringer i en produksjonslinje som er gjort mulig med den nye teknologien

Viktige funksjoner

  1. 1)Integrert utforming av planløsning og materialflyt øker planleggingseffektiviteten

    Den nye teknologien integrerer utformingen av produksjonslokaleplanløsning og materialstrøm for rask identifisering og løsning av potensielle problemer, noe som er en utfordring i konvensjonelle ikke-integrerte designmiljøer. Den nye teknologien visualiserer også informasjon som avstand-intensitet-analysedata (DI – Distance-Intensity), som genereres dynamisk etter hvert som forbedringer blir utviklet. Planløsning, materialflyt, hastighet på materialer som beveger seg mellom prosesser, osv. kan vises med lettfattelig grafikk for å forbedre kvaliteten på planleggingen.

  2. 2)AI-simuleringer gjør det mulig med presise beregninger av forventede produktivitetsgevinster

    Teknologien genererer automatisk data for pålitelige produksjonsvolumberegninger basert på data fra faktiske produksjonsprosesser, for eksempel endringer i prosesstider og arbeidseffektivitet. Ved hjelp av disse dataene kan produksjonsvolumet simuleres med mer enn 90 % nøyaktighet. Flere forbedringsplaner kan også sammenliknes med hensyn til forventet produktivitet.


Merk

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.


Forespørsel

Mediekontakt

Kundeforespørsler