Pressemeldinger

Mitsubishi Electric setter seg ambisiøse mål om reduksjon av klimagasser Godkjent av SBTi, vil opprettholde selskapets bidrag til en bærekraftig fremtid

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3327

TOKYO, 17. januar, 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har satt seg ambisiøse mål om reduksjon av klimagasser for 2030, og at disse har blitt godkjent av Science-Based Targets initiative1 (SBTi) som tiltak som vil bidra til å «holde global oppvarming under 2 °C i forhold til førindustrielle temperaturer», et hovedmål i Parisavtalen. Mitsubishi Electric Group vil fortsette sitt arbeid gjennom mange år for å bidra til å realisere en bærekraftig fremtid med reduksjon av klimagasser i hele sitt brede utvalg av forretningsområder.

  1. 1Internasjonale initiativer og internasjonalt samarbeid mellom CDP, FNs Global Compact, World Resources Institute og WWF Verdens naturfond; en av forpliktelsene til We Mean Business Coalition. Fremmer etableringen av utslippsreduksjonsmål som stemmer overens med klimaforskningsresultatene, med sikte på begrense globale gjennomsnittstemperaturøkninger på grunn av klimaendringer til 2 °C eller lavere sammenlignet med førindustrielle nivåer.

Mitsubishi Electric Groups mål om utslippsreduksjon

Scope 1 og 2 Mitsubishi Electric forplikter seg til å redusere de totale Scope 1- og 2-drivhusgassutslippene med 18 % innen 2030, sammenlignet med basisåret 2016.2
Scope 3 Mitsubishi Electric forplikter seg til å redusere de totale Scope 3-drivhusgassutslippene med 15 % innen 2030, sammenlignet med basisåret 2018.3
  1. 22 Scope 1: Direkte utslipp som følge av drivstoffbruk innad i selskapet
    Scope 2: Indirekte utslipp forbundet med bruk av eksternt innkjøpt elektrisitet og varme
  2. 3Scope 3: Indirekte utslipp fra hele verdikjeden unntatt Scope 1- og 2-utslipp.

Mitsubishi Electric Groups miljøinitiativer

Konsernet anser sitt bidrag til miljøet som en viktig administrasjonsoppgave og har publisert sin «Miljø- og bærekraftsvisjon 2050»4 som skisserer «Nøkkeltiltak» basert på selskapets «Miljøerklæring» og «Tre retningslinjer for miljøtiltak» for 2050. Mitsubishi Electric Group respekterer langsiktige mål basert på internasjonale avtaler og vil alltid prøve å oppnå de godkjente målene ved å redusere utslipp av drivhusgasser i hele verdikjeden fra anskaffelse av råmaterialer til produksjon, salg, distribusjon, bruk og kassering.

  1. 4Pressemelding, 13. juni 2019. https://www.mitsubishielectric.com/news/2019/0613-a.html

Merk

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.


Forespørsel

Mediekontakt

Kundeforespørsler