FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3138

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

Mitsubishi Electric stiller ut på 45th Tokyo Motor Show 2017

Teknologier og produkter for tryggere og mer praktisk transport i smartmobilitetens tid

PDF-versjon (PDF:180.1KB)

TOKYO, 18. oktober 2017 Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de vil stille ut en rekke avanserte teknologier og produkter, inkludert kjøreassistansekonseptbilen EMIRAI4 for ren, komfortabel, ulykkesfri og personlig smartmobilitet, på 45th Tokyo Motor Show 2017, som finner sted i utstillingskomplekset Tokyo Big Sight fra 27. oktober til 5. november. Mitsubishi Electrics utstillinger vil være på stand nr. E5201 i East Hall 5.

Illustrasjon av Mitsubishi Electrics stand

Soner og hovedutstillinger

Hovedscenen
– En video vil presentere Mitsubishi Electrics visjon om transport i smartmobilitetens tid, som har avansert teknologi fra tre felt: «elektrifisering» for å støtte bærekraftige lavkarbonsamfunn, «autonom kjøring» for sikrere, mer praktisk kjøring ved hjelp av selvfølende og nettverksbaserte kjøringsteknologier, og «tilkobling» for å gi førere nettilkobling for mer komfortable og spennende kjøreturer under konseptet «Feel the EMIRAI»
– Utstillingene vil presentere smartmobilitetskonseptbilen EMIRAI4 med neste generasjons kjøreassistanseteknologier, for eksempel den nyeste menneske-maskin-grensesnitteknologien (HMI) for sikrere og mer komfortable interiører, et førerovervåkningssystem med vidvinkelkamera for sikrere kjøring og en lysbasert indikator for å intuitivt varsle andre kjøretøy og fotgjengere om bilens bevegelser, for eksempel åpning av en dør.

Elektrifiseringssonen
– Mitsubishi Electric vil vise frem neste generasjons elektrifiseringssystemer, inkludert et veivakselintegrert starter-dynamosystem for 48 V mild-hybridkjøretøy som bruker vekselretter for å styre den elektriske motoren.

Sone for autonom kjøring
– Denne sonen vil vise frem bilen xAUTO med autonom kjøring, som gjennomgår felttesting på faktiske motorveier.
– En demonstrasjonsvideo vil presentere kjøretester som blir utført på offentlige veier, for å bekrefte Mitsubishi Electrics selvfølende og nettverksbaserte kjøringsteknologier.
– Et display med utvidet virkelighet vil presentere en rekke produkter som er integrert i bilen xAUTO med autonom kjøring.
– Sonen vil også vise frem 3D-kartteknologier og -produkter som har høy nøyaktighet.

Tilkobling
– En rekke førerstøtteteknologier, som for eksempel et neste generasjons bilnavigasjonssystem som bruker kunstig intelligens, vil også bli stilt ut på Mitsubishi Electrics stand på 45th Tokyo Motor Show 2017.

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.