Posisjonering

Denne gruppen med moduler sørger enkelt for høyhastighetsposisjonering med stor nøyaktighet. Forskjellig posisjoneringsstyring, inkludert 2- til 4-akses lineær interpolasjon, 2-akses sirkulær interpolasjon, omstilling hastighet/posisjon, sporingskontroll og jevn fartsstyring.
Guided Operator Solutions
a lean strategy in human mistake prevention