Pressemeldinger

Mitsubishi Electric skal støtte hjelpearbeid i Japan etter skybrudd og flom i juli 2020

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3364

TOKYO, 16. juli 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) annonserte i dag at selskaper i Mitsubishi Electric Group vil donere totalt 10 millioner yen (ca. USD 92 300) for å hjelpe ofre for skybrudd og flom som rammet sørlige og midtre deler av Japan i juli 2020. Donasjonen vil bli gjort gjennom Central Community Chest of Japan (Det nasjonale velferdsfondet i Japan).

Mitsubishi Electric Group uttrykker sin dypeste medfølelse for de som er berørt av katastrofen og ønsker oppriktig at hjelpe- og oppryddingsarbeidet må gå raskt.


Merk

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.


Forespørsel

Mediekontakt