Pressemeldinger

Mitsubishi Electric kjøper fabrikk for å utvide strømenhetsvirksomhetenVil møte økende etterspørsel etter strømenheter for bidra til å spare energi og redusere karbonutslipp

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3359

TOKYO, 11. juni 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de vil kjøpe bygninger og tomter fra Sharp Fukuyama Semiconductor Co., Ltd., et heleid datterselskap av Sharp Corporation, som ligger i Fukuyama i Hiroshima prefektur i Japan. De kjøpte eiendommene vil fungere som et nytt sted der Mitsubishi Electrics Power Device Works skal bearbeide silisiumskiver for produksjon av strømhalvledere. Nye produksjonsanlegg som har planlagt oppstart i november neste år, vil gjøre det mulig for Mitsubishi Electric å utvide strømenhetvirksomheten.
Etterspørselen etter strømhalvledere som trengs for å kontrollere elektrisk strøm effektivt, stiger raskt parallelt med innsatsen for å spare energi og beskytte det globale miljøet gjennom karbonreduksjonstiltak, inkludert den pågående elektrifiseringen av biler over hele verden.
For å møte denne voksende etterspørselen lette Mitsubishi Electric etter potensielle nye produksjonssteder. Som et resultat av dette har selskapet inngått en avtale med Sharp Corporation om å kjøpe bygninger og tomter fra Sharp Fukuyama Semiconductor.

Nytt produksjonssted

BeliggenhetFukuyama, Hiroshima prefektur, Japan
StrukturTreetasjes bygning (46 500 m2 gulvflate totalt)
FormålBearbeide silisiumskiver for strømhalvledere
InvesteringOmtrent 20 milliarder yen

Merk

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.


Forespørsel

Mediekontakt

Kundeforespørsler