Pressemeldinger

Mitsubishi Electric utvikler samarbeidende AI for menneske-maskin-arbeidAI-teknologi forbedrer produktiviteten på fabrikker og anlegg

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3358

TOKYO, 3. juni 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har utviklet en samarbeidende AI-teknologi (Artificial Intelligence – kunstig intelligens) som forbedrer samarbeidet mellom mennesker og maskiner ved å bruke IRL (Inverse Reinforcement Learning) til å lære og etterligne handlingene til faglærte arbeidere. IRL, en av de viktigste funksjonene i Mitsubishi Electrics Ai-teknologi Maisart®*, gjør det mulig for maskiner å etterligne menneskelignende handlinger basert på relativt små mengder data. Den nye samarbeidende AI-teknologien vil bli ytterligere forbedret gjennom testbruk i AGV-er (Automated Guided Vehicles – automatiske trucker) og roboter ved produksjons- og distribusjonssteder der maskiner opererer sammen med mennesker. Til slutt forventes teknologien å bli brukt i selvgående kjøretøyer og andre bruksområder.

  1. * Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the- ART in technology Maisart

Eksempel på samarbeidende AI brukt i AGV

Viktige funksjoner

  1. 1)Forbedrer effektiviteten i miljøer der både mennesker og maskiner arbeider

    I blandede arbeidsmiljøer med mennesker og maskiner gjør Mitsubishi Electrics samarbeidende AI-teknologi det mulig for AGV-er å bruke bilder fra videoopptak av disse arbeidsområdene for å lære og etterligne menneskers handlinger. Ved å lære handlinger som for eksempel å vike hjelper teknologien AGV-er med å unngå uønskede situasjoner, for eksempel kollisjoner eller fastlåste situasjoner. Interne simuleringer utført av Mitsubishi Electric økte driftseffektiviteten med ca. 30 % sammenlignet med drift i konvensjonelle blandede arbeidsmiljøer med mindre intelligente maskiner.

  2. 2)Maisarts IRL reduserer mengden driftsdata som kreves for læring

    For at AI skal kunne lære og etterligne menneskelige handlinger, krever konvensjonell maskinlæring enorme mengder driftsdata – i dette tilfellet videodata – som medfører mye tid og store kostnader. Mitsubishi Electrics Maisart-AI bruker imidlertid IRL for å redusere mengden data som kreves for å lære og etterligne menneskelige handlinger. I simuleringer krevde den nye teknologien bare 10 % eller mindre av videodataene som normalt brukes.

Fremtidig utvikling

I tiden fremover vil Mitsubishi Electric fortsette å utvikle sin nye samarbeidende AI for endelig bruk i kommersielle anlegg. Fordelene man ser for seg, inkluderer forbedret driftseffektivitet slik at medarbeiderne kan opprettholde sosial distansering og gjør at maskiner og mennesker kan arbeide ved siden av hverandre på en sikker måte i slike omgivelser som produksjonslinjer og logistikklagre, samt i bruksområder for selvkjørende kjøretøyer.


Merk

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.


Forespørsel

Mediekontakt

Kundeforespørsler