Pressemeldinger

Mitsubishi Electric utvikler IoT-programvarepakke under merket ClariSenseSentraliserer utvikling og utvidelse av IoT-relatert kunnskap og tekniske aktiva for å skape kundeverdi raskt

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3355

TOKYO, 28. mai 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag sin nye ClariSense integrerte IoT-teknologi (Internet of Things – Tingenes internett), som skal brukes til akselerert utvikling av IoT-systemkonstruksjon innad i selskapet og dets konsernselskaper. ClariSense, som forener Mitsubishi Electrics AI-teknologi (Artificial Intelligence – kunstig intelligens) Maisart®*, sikkerhetsteknologi samt andre sterke sider som produsent av generelt elektrisk utstyr, er en enhetlig utformingsretningslinje og et enhetlig løsningsbibliotek i form av et IoT-system som kan vedlikeholdes og utvides sentralt. Deling av ClariSense blant Mitsubishi Electrics konsernselskaper forventes å bidra til raskere utvikling av IoT-systemer og nye merverdiprodukter og -tjenester.

  1. * Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the- ART in technology Maisart
ClariSense

Viktige funksjoner

  1. 1)Integrert IoT-kunnskap og tekniske aktiva for rask oppretting av verdiskapende produkter og tjenester

    ClariSense er et IoT-system som integrerer Mitsubishi Electrics omfattende utstyrsekspertise og AI, sikkerhet og andre teknologiske aktiva under en enhetlig utformingsretningslinje og et enhetlig løsningsbibliotek som kan vedlikeholdes og utvides sentralt. Ved å kombinere funksjoner i løsningsbiblioteker bidrar ClariSense til at merverdiprodukter og -tjenester skapes raskere.

  2. 2)Fleksible implementeringsspesifikasjoner for IoT-systemutvikling i henhold til enhets- og systemegenskaper

    Den enhetlige utformingsretningslinjen definerer bare konfigurasjonen og grensesnittet til IoT-systemet. Fleksible implementeringsspesifikasjoner gjør at IoT-systemer kan integreres i infrastruktur som krever pålitelighet og robusthet, og i fabrikkautomatiseringssystemer (FA) for å oppdage og løse problemer i sanntid. I tillegg kan optimale IoT-systemer utvikles i henhold til egenskapene til hver enhet og hvert system, for eksempel IoT-systemer for anleggsadministrasjon som kan kobles fleksibelt til alt fra utstyr i bygninger til smarttelefoner.

  3. 3)Kobler interne og eksterne systemer sammen via standard API-grensesnitt (Application Programming Interfaces)

    API-er og kommunikasjonsprotokoller som er bransjestandarder, gjør det enkelt å koble ClariSense-baserte nye IoT-systemer til interne og eksterne systemer, slik at integrerte løsninger effektivt kan samarbeide på tvers av ulike kunde- og forretningsområder.

Bakgrunn

Bruken av IoT-systemer for å realisere digital forvandling forventes å skape et marked verdsatt til rundt USD 1 milliard innen 2022. Mitsubishi Electric har tidligere utviklet sin IoT-plattform INFOPRISM® for effektiv drift og vedlikehold av elektrisk kraftutstyr og annen infrastruktur. På FA-feltet reduserer Mitsubishi Electrics FA-IT-integrerte e-F@ctory®-løsning de totale kostnadene ved utvikling, produksjon og vedlikehold. Selskapet har også utviklet IoT-systemer og -løsninger for forbrukerutstyr og utstyr i bygninger. Med ClariSense vil Mitsubishi Electric nå dele sin omfattende IoT-relaterte erfaring, enhetskompetanse og teknologiske aktiva, inkludert AI og sikkerhet, i hele konserngruppen for at merverdiprodukter og -tjenester skal lages raskere for å dekke behov innen infrastruktur, mobilitet, dagligliv og industri.


Merk

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.


Forespørsel

Mediekontakt

Kundeforespørsler