Pressemeldinger

Mitsubishi Electric skal gi penger og forsyninger for å støtte hjelpearbeid i Japan i forbindelse med coronaviruset (COVID-19)Donasjoner på omtrent 100 millioner yen og utstyr som f.eks. medisinske masker

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3352

TOKYO, 13. mai 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de vil støtte helsepersonell i kampen mot COVID-19 ved å donere omtrent 100 millioner yen (omtrent USD 930 000) og gi medisinske institusjoner essensielle artikler som f.eks. medisinske masker. Selskapet treffer alle mulige tiltak for å bidra til å begrense sykdommen og gjenoppta normale sosioøkonomiske aktiviteter så snart som mulig.

Donasjon på ca. 100 millioner yen

Mitsubishi Electric vil donere omtrent 100 millioner yen for å støtte helsepersonell som arbeider på frontlinjen, og barn som er berørt av den langvarige stengingen av skoler. Pengene vil komme fra ikke-konsoliderte bidrag samt donasjoner fra Mitsubishi Electric SOCIO-ROOTS Fund. Fondet vil samle inn donasjoner fra Mitsubishi Electric-ansatte som selskapet deretter vil matche, noe som i praksis dobler beløpet som er donert. Selskapet har begynt å be om donasjoner på hjemmesiden for å gjøre det mulig for ansatte å bidra selv når de arbeider hjemmefra.

Anskaffelse av nødvendig materiell

  1. (1) Medisinske masker og annet materiell
    Mitsubishi Electric vil levere ca. 100 000 medisinske (N95) masker og desinfeksjonsmidler til medisinske institusjoner.
  2. (2)Produksjon av visirer
    Visirer vil bli produsert ved Mitsubishi Electrics Manufacturing Engineering Center i Amagasaki i Hyogo prefektur og Nagoya Works i Nagoya i Aichi prefektur fra midten av mai. Produksjonskapasiteten vil bli økt gradvis. Visirene vil bli brukt internt av Mitsubishi Electric Groups personell, hovedsakelig til bruk i fabrikker, men ikke til medisinske formål. Ved å produsere visirer internt i stedet for å kjøpe dem eksternt vil bedriften bidra til å frigjøre flere visirer til bruk i samfunnet. Selskapet håper til slutt å kunne levere overskuddsvisirer til eksterne selskaper og organisasjoner.

Mitsubishi Electric uttrykker sin dypeste medfølelse og mest oppriktige kondolanser overfor alle som har mistet et familiemedlem, en kollega eller venn til COVID-19. Selskapet sender også sin inderlige takk til helsepersonell og alle andre som arbeider på frontlinjen for å beskytte lokalsamfunn og hjelpe mennesker i nød.


Merk

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.


Forespørsel

Mediekontakt

Kundeforespørsler