Pressemeldinger

Mitsubishi Electric begynner å utvikle satellitten GOSAT-GW for observasjon av drivhusgasser og vannets kretsløpVil bidra til ny vitenskapelig kunnskap til forebygging av naturkatastrofer på grunn av klimaendringer

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3347

TOKYO, 30. mars 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at selskapet er utpekt av Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) som leverandør av Global Observing SATellite for Greenhouse gases and Water cycle (GOSAT-GW), den tredje i GOSAT-serien, og har allerede begynt å utvikle den. GOSAT-GW vil ha to oppdrag: observasjon av drivhusgasser for Japans miljøverndepartement og National Institute for Environmental Studies (NIES) samt observasjon av vannets kretsløp for JAXA. Ved å utvikle GOSAT-GW-satellitten vil Mitsubishi Electric bidra til tiltak for å forebygge katastrofer som skyldes global oppvarming og klimaendringer, og fremme vitenskapelige og teknologiske metoder som muliggjør mer nøyaktig forutsigelse av klimaendringer.

Illustrasjon av GOSAT-GW i bane

Viktige funksjoner

  1. 1)Ny sensor for global, nøyaktig observasjon av drivhusgasskonsentrasjon

    GOSAT-GW vil være utstyrt med en sensor som heter Total Anthropogenic and Natural emissions mapping SpectrOmeter-3 (TANSO-3), for å observere konsentrasjoner av drivhusgasser, som karbondioksid og metan, over et bredt område og med høy presisjon for å få mer nøyaktige anslag over drivhusgassutslipp. Den globale observasjonsmodusen til TANSO-3 vil dekke store områder av jordens overflate uten avbrudd og gjør det dermed mulig med flere observasjonspunkter enn tidligere modeller hadde. TANSO-3 vil også ha en detaljert observasjonsmodus med en romlig oppløsning som er tre ganger høyere enn i forgjengeren, GOSAT-2 («Ibuki-2»), noe som gjør det mulig å observere drivhusgasser med større nøyaktighet.

  2. 2)Forbedret geofysisk mengdeobservasjon for bedre overvåking av vannets kretsløp samt meteorologisk overvåking

    GOSAT-GW vil også være utstyrt med den nyutviklede Advanced Microwave Scanning Radiometer 3 (AMSR3), som vil anslå den geofysiske mengden av jordens vann på land, havoverflaten og i atmosfæren. AMSR3 vil bruke et økt antall frekvensbånd sammenlignet med forgjengerne for mer nøyaktige anslag av hydrogeofysiske forhold som nedbør, vanndamp, havis og havoverflatetemperaturer. Data hentet fra observasjoner gjør at meteorologiske organisasjoner over hele verden kan forbedre varslingsnøyaktigheten for tyfoner, skybrudd og andre klimatiske forhold. I tillegg vil GOSAT-GW bidra til å måle innvirkningen klimaendringene har på hverdagslivet, og forberede nødvendige mottiltak ved å gi detaljerte data for vurdering av virkningene klimaendringene har på vannets kretsløp.


Merk

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.


Forespørsel

Mediekontakt

Kundeforespørsler