Pressemeldinger

Mitsubishi Electric utvikler teknologi for omformere med høy strømtetthet og innebygde komponenterVil bidra til å redusere størrelsen på strømelektronikkutstyr

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3344

TOKYO, 25. mars 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har utviklet en ny teknologi for å integrere strømenheter, passive komponenter, sensorer og andre innebygde komponenter i det samme substratet som selskapet brukte i en 100 kW (kontinuerlig) toveis DC-DC-omformer for å oppnå det man tror er verdens mest strømtette* strømomformer, klassifisert som 136 kW/L, eller åtte ganger mer strømtett enn konvensjonelle omformere. Den nye teknologien forventes å bidra til reduksjon i størrelsen på strømelektronikkutstyr.

  1. *I henhold til Mitsubishi Electrics forskning, oppdatert 25. mars 2020

Demonstrasjon av den nye 136 kW/L strømomformeren (24 × 18 × 1,7 cm) med høy strømtetthet

Viktige funksjoner

Mitsubishi Electrics nye integreringsteknologi gjør det mulig å redusere den parasittiske induktansen til vekslingsstrømsløyfen til mindre enn 1/10 av størrelsen på konvensjonelle omformere. Den resulterende rene vekslingen gjør det mulig med høyhastighetskommunikasjon for høye driftsfrekvenser i silisiumkarbid (SiC)-felteffekttransistorer med metalloksidhalvledere (MOSFET). Teknologien fører til betydelig mindre passive komponenter, for eksempel reaktorer for strømutjevning og kondensatorer, som tar opp mye plass i DC-DC-omformere.


Merk

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.


Forespørsel

Mediekontakt

Kundeforespørsler