Pressemeldinger

Mitsubishi Electric utvikler den batteridrevne trådløse terminalen «BLEnDer ICE» for å samle inn målerdata og styre nettverkssensorerBruker sensordata til å forbedre effektiviteten av gass- og vanntjenester

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3343

TOKYO, 16. mars 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har utviklet den batteridrevne trådløse kommunikasjonsterminalen BLEnDer® ICE for bruk i sensornettverk for å samle inn gass- og vannmålerdata og fjernstyre sensorer i nettverkene. Denne terminalen vil gjøre det mulig å avlese målere automatisk og både overvåke og styre dem ekstern for å oppnå større effektivitet i vedlikeholdsoperasjonene til leverandører av offentlige tjenester og infrastrukturleverandører. Ulike tester som har blitt utført så langt, har vist at terminalen fungerer og kommuniserer stabilt i felten.

BLEnDer (forkortelse for Bid Liaison and Energy Dispatcher) er en pakkeprogramvare utviklet av Mitsubishi Electric som svar på endringer i strømbransjen og for å støtte offentlige tjenester slik at de kan realisere smartere og mer effektiv drift. BLEnDer Intelligent Communication Edge (ICE)-terminalen vil arbeide sammen med programvaren BLEnDer HE (Head End) som administrerer og styrer smartmålere gjennom ulike kommunikasjonsmetoder, og programvaren BLEnDer MESH som benytter trådløs multi-hop-kommunikasjon for å realisere et smartmålerkommunikasjonsnettverk med bredt område til en lav kostnad.

Bruksområder man ser for seg for BLEnDer ICE

Viktige funksjoner

  1. 1)Felles grensesnitt muliggjør tilkobling med diverse målere og sensorer

    BLEnDer ICE-terminalen støtter standard kommunikasjonsgrensesnitt for å sikre tilkobling med ikke bare gass- og vannmålere, men også ulikt sensorutstyr.

  2. 2)Nettverkstilkobling med bredt område for ekstern styring, overvåking og måling

    Ved å bruke rimelig, trådløs sub-GHz-kommunikasjon som ikke krever en spesiell lisens eller en egen spesialist for å koble til, passer ikke ICE-terminalen bare til smartmålernettverk, den kan også utvide eksisterende kommunikasjonsnettverk. Dette vil gjøre det mulig med nye tjenester som automatisert måleravlesning og overvåking og styring av infrastrukturutstyr ved hjelp av sensorer til en lav kostnad.

  3. 3)Batteridrift for uassistert drift i opptil 10 år

    Siden ingen ekstern strømforsyning er nødvendig, kan den batteridrevne terminalen BLEnDer ICE installeres hvor som helst, inkludert målere på steder der strømforsyningen er vanskelig. Avhengig av bruksforholdene og omgivelsene bør det være mulig å bruke enheten i opptil 10 år, som er levetiden til de fleste målere.


Merk

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.


Forespørsel

Mediekontakt

Kundeforespørsler