Pressemeldinger

Mitsubishi Electric utvikler MEMS-LiDAR-løsning for autonome kjøretøyerOppdager kjøretøyer og fotgjengere på en nøyaktig måte og tilrettelegger for trygg og sikker autonom kjøring

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3342

TOKYO, 12. mars 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har utviklet en kompakt LiDAR-løsning (Light-Detection And Ranging) som omfatter et mikro-elektromekanisk system (MEMS) som oppnår en ekstra bred horisontal skanningsvinkel for på en nøyaktig måte å oppdage formene og avstandene til objekter foran i autonome kjøresystemer. Den nye LiDAR-løsningen bestråler objekter ved hjelp av laser og bruker et MEMS-speil med dobbel akse (horisontal og vertikal) for å skanne etter det reflekterte lyset, noe som genererer tredimensjonale bilder av kjøretøyer og fotgjengere. Mitsubishi Electric forventer at denne kompakte, rimelige løsningen bidrar til å virkeliggjøre trygg og sikker autonom kjøring.

 • MEMS-LiDAR

 • 3-D-bilde generert med nyutviklet LiDAR

Viktige funksjoner

 1. 1)Stort elektromagnetisk speil med dobbel akse og unik, lett utforming som muliggjør bred skanningsvinkel

  Etter at objekter har blitt bestrålt med laser, må den maksimale mengden reflektert lys samles inn for å få de mest nøyaktige tredimensjonale bildene, spesielt av kjøretøyer og fotgjengere. LiDAR-systemer krever derfor speil med stor overflate for å maksimere lysinnsamling. I tillegg er en bred skanningsvinkel nødvendig for overvåking av kjøretøyets periferi. Mitsubishi Electrics nyutvikling inkluderer bransjens største elektromagnetiske MEMS-speil, som måler 7 mm x 5 mm, i en lett utforming som er i stand til å skanne horisontalt og vertikalt. Til tross for størrelsen gir den unike strukturen til MEMS-speilet en reduksjon i vekt uten at det går på bekostning av stivhet. Den lette utformingen og den høye elektromagnetisk genererte drivkraften gjør at speilet kan oppnå stor horisontal bevegelse på ±15°. Vertikal bevegelse er for tiden ±3,4°, og Mitsubishi Electric har som mål å øke dette til ±6,0° eller mer ved å forbedre strålestrukturen til MEMS.

  MEMS-speilet kan produseres i store mengder på et silisiumsubstrat med halvlederbehandlingsteknologi, noe som gjør det egnet for masseproduksjon. I tillegg bruker det færre deler sammenlignet med speil drevet mekanisk med motorer, noe som vil bidra til LiDAR-løsningens holdbarhet.

 2. 2)Optimalisert utforming støtter reduksjon i størrelse samt innhenting av 3-D-bilder over et bredt område

  Mitsubishi Electric har optimalisert plasseringen av det elektromagnetiske MEMS-speilet og de optiske komponentene, inkludert flere laserlyskilder, fotoceller og objektiver – for å undertrykke optisk vignettering og for å unngå at laserstrålen blir forvrengt av noen av LiDAR-ens interne komponenter. Den optimaliserte utformingen og den optiske sende-/mottaksmekanismen oppnår en ekstra bred horisontal skanningsvinkel, som forbedrer skanningen av kjøretøyer foran eller møtende kjøretøyer, fotgjengere som krysser veien, trafikklys, trafikkskilt og hindringer i veikanten. Med fortsatt utvikling har Mitsubishi Electric som mål å oppnå en vertikal skanningsvinkel som overstiger 25°, noe som vil gjøre det mulig å registrere kjøretøyer og fotgjengere selv når de er svært nærme.

  LiDAR-huset har et volum på bare 900 cc på grunn av optimal plassering av signalbehandlingskretsene, strømforsyningskretsen og den optiske sende/mottaksmekanismen. I tiden fremover har Mitsubishi Electric som mål å utvikle en ekstra liten enhet med et volum på bare 350 cc eller mindre.


Merk

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.


Forespørsel

Mediekontakt

Kundeforespørsler