Pressemeldinger

Mitsubishi Electric begynner å utvikle Martian Moons Exploration Probe Enestående romferd tur/retur for å søke etter spor av vann og organismer

Denne teksten er en oversettelse av den offisielle engelske versjonen av pressemeldingen, og den er kun ment som et praktisk referanseverktøy. Du finner detaljene og spesifikasjonene i den originale engelske versjonen. Dersom tekstene ikke stemmer overens, er det den originale engelske versjonen som gjelder.

FOR UMIDDELBAR UTGIVELSE nr. 3340

TOKYO, 21. februar 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) kunngjorde i dag at de har blitt utpekt av Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) som leverandør av romsonden Martian Moons eXploration (MMX). Mitsubishi Electric, som allerede har initiert utviklingsaktiviteter for prosjektet, vil være ansvarlig for systemutformingen til, produksjonen og drift av MMX. De vil utnytte teknologier som de først utviklet for Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) og romkjøretøyet «Kounotori» H-II Transfer Vehicle (HTV). MMX’ oppdrag er å fastslå opprinnelsen til Mars og dens to måner, Phobos og Deimos, samt oppdage hvordan vann og organiske stoffer ble del av det tidlige solsystemet.

Gjengivelse av romsonden MMX

Funksjoner for romsonden MMX

  1. 1)Anerkjent teknologi vil støtte verdens første tur/retur-romferd til marsmåne

    Romsonden MMX vil ta i bruk eksisterende romfartsteknologi, for eksempel kursanalyse og orbital plassering, som Mitsubishi Electric opprinnelig utviklet for SLIMs høypresisjons landingssystem og HTV-ens veilednings-, navigerings- og styringssystemer.

  2. 2)Ny presisjonslandingsteknologi for landing på ukjent terreng

    For å samle prøver fra en av Mars’ måner kommer nedstigningen og landingen til å bruke et innebygd kamera og presis landingsteknologi utviklet for SLIM. Flere landingsforsøk kommer også til å bli mulig ved hjelp av en nyutviklet støtabsorberende mekanisme og et unikt understell.

  3. 3)Lett utforming med tre-modulers konfigurasjon

    En tre-modulers utforming som består av en fremdriftsmodul for å reise til nærheten av Mars, utforskningsmodul utstyrt med forskningsnyttelast og returmodul for retur tilbake til jorden, vil gjøre det mulig å redusere vekten på MMX for mer effektiv drift ved å koble av fremdriftsmodulen, og senere utforskingsmodulen, når det ikke lenger er bruk for dem. For å utforme MMX innenfor oppskytingsfartøyets (rakettens) kapasitet, vil det i tillegg bli utformet en optimal reiseplan for å minimere mengden nødvendig drivstoff, som utgjør mer enn halvparten av den totale utskytingsvekten.


Merk

Merk at pressemeldingene er riktige på publiseringstidspunktet, men de kan endres uten varsel.


Forespørsel

Mediekontakt

Kundeforespørsler